Salı , 8 Aralık 2015
Anasayfa / MAKALELER / Veri Tabanı / Oracle Database 12c Kurulumu

Oracle Database 12c Kurulumu

Merhaba,

Bu yazımda Oracle Corporation ın yayınladığı Oracle Database sürümünün en yeni üyesi olan 12.1.0.1.0 sürümünün Linux sunucu üzerinde kurulumunu anlatacağım. Oracle Database 12c kurulum dosyalarını bu linkten indirebilirsiniz. Dosyaları ilgili linkten indirerek kuruluma başlıyoruz.

12c1

Kuruluma başlamadan önce Linux sunucu üzerinde Oracle 12c nin kurulumu için gerekli Sistem paketlerini, Kernel Parametrelerini, Limit Parametrelerini ve Oracle kurulumunda gerekli Grupların oluşturulmasını göstereceğim. İlk olarak Oracle kurulumu içinde gerekli aşağıdaki sistem paketlerini yum komutuyla root kullanıcısıyla çalıştırıyoruz.

yum -y install binutils
yum -y install compat-libcap1
yum -y install compat-libstdc++-33
yum -y install compat-libstdc++-33.i686
yum -y install gcc
yum -y install gcc-c++
yum -y install glibc
yum -y install glibc.i686
yum -y install glibc-devel
yum -y install glibc-devel.i686
yum -y install ksh
yum -y install libgcc
yum -y install libgcc.i686
yum -y install libstdc++
yum -y install libstdc++.i686
yum -y install libstdc++-devel
yum -y install libstdc++-devel.i686
yum -y install libaio
yum -y install libaio.i686
yum -y install libaio-devel
yum -y install libaio-devel.i686
yum -y install libXext
yum -y install libXext.i686
yum -y install libXtst
yum -y install libXtst.i686
yum -y install libX11
yum -y install libX11.i686
yum -y install libXau
yum -y install libXau.i686
yum -y install libxcb
yum -y install libxcb.i686
yum -y install libXi
yum -y install libXi.i686
yum -y install make
yum -y install sysstat
yum -y install unixODBC
yum -y install unixODBC-devel

Bu paketlerin yüklenebilmesi için sunucunun internete açılıyor olması gerekmektedir. Yukardaki paketler düzgün yüklendiğinden emin olduktan sonra Sunucunun Kernel parametre dosyasına aşağıdaki parametreleri ekliyoruz eğer aynı parametreler eskiden de var ise o değeri aşağıdaki değere göre güncelliyoruz. Sunucu üzerinde kernel parametre dosyası /etc path i altında sysctl.conf adıyla tutulmaktadır. Bu dosyayı vi dosya editörüyle root kullanıcıyla açıp aşağıdaki gibi parametreleri ekleyip yada parametre eskiden de var ise yeni değerle değiştiriyoruz.

bash-4.1$ vi /etc/sysctl.conf
fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500

Bu komutun sunucu üzerinde uygulanabilmesi için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

bash-4.1$ /sbin/sysctl -p

Sunucu üzerinde uygulamalar için koyulan limit değerlerinin tutulduğu dosyayı aşağıdaki değerleri ekliyoruz.

bash-4.1$ vi /etc/security/limits.conf

# Oracle Database 12c Limit Parameters
oracle  soft  nofile  1024
oracle  hard  nofile  65536
oracle  soft  nproc  2047
oracle  hard  nproc  16384
oracle  soft  stack  10240
oracle  hard  stack  32768

Şimdide Oracle kurulumu için gerekli kullanıcı ve grupları aşağıdaki gibi oluşturalım.

bash-4.1$ groupadd -g 54321 oinstall
bash-4.1$ groupadd -g 54322 dba
bash-4.1$ groupadd -g 54323 oper
bash-4.1$ groupadd -g 54327 asmdba
bash-4.1$ groupadd -g 54328 asmoper
bash-4.1$ groupadd -g 54329 asmadmin
bash-4.1$ groupadd -g 54324 backupdba
bash-4.1$ groupadd -g 54325 dgdba
bash-4.1$ useradd -u 54321 -g oinstall -G dba,oper oracle
bash-4.1$ passwd oracle -- Oracle kullanıcısının şifresini belirliyoruz.
Changing password for user oracle.
New password: 
Retype new password: 
passwd: all authentication tokens updated successfully.

Gerekli kullanıcıları oluşturduktan sonra kurulumu yapabilmek ve kurulum dosyalarını koyabilmek için aşağıdaki dizinleri oluşturup haklarını veriyoruz.

bash-4.1$ mkdir -p /oracle/product/12.1.0/db
bash-4.1$ mkdir -p /oracle/oracd
bash-4.1$ chown -R oracle:oinstall /oracle
bash-4.1$ chmod -R 775 /oracle

İlgili dizinleri de oluşturduktan sonra son olarak Bash profile dosyasının içine database imiz için gerekli aşağıdaki değişkenleri ekledikten sonra kuruluma geçeceğiz.

bash-4.1$ vi /home/oracle/.bash_profile
export TMP=/tmp
export TMPDIR=$TMP
export ORACLE_HOSTNAME= testsunucusu
export ORACLE_UNQNAME=TESTDB12C
export ORACLE_BASE=/oracle
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/12.1.0/db
export ORACLE_SID=TESTDB12C
export PATH=/usr/sbin:$PATH
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib

Gerekli gereksinimleri tamamladıktan sonra şimdi kuruluma geçelim. Kurulum dosyalarını sunucuya yükleyip unzip komutuyla açtım açılmış dosya ve zipli halleri aşağıdaki gibidir.

bash-4.1$ ls -l
total 2419504
drwxr-xr-x 7 oracle oinstall    4096 Oct 24 10:48 database
-rw-r--r-- 1 root  root   1361028723 Oct 24 10:40 linuxamd64_12c_database_1of2.zip
-rw-r--r-- 1 root  root   1116527103 Oct 24 10:45 linuxamd64_12c_database_2of2.zip
bash-4.1$

Kurulumu görsel tool üzerinden gerçekleştireceğim için xmanager passive programını çalıştırıyorum. Bu program belirlediğim ip deki bilgisayarıma sunucudaki görsel kurulum adımlarını gönderecektir. Xmanager passive programını çalıştırdıktan sonra görüntünün bilgisayarıma gelmesi için bilgisayarımın IP adresini girerek aşağıdaki komutu kullanıyorum. Bilgisayarımın anlık IP sini 192.168.2.3 olarak kabul ettim ve ona göre display değerini aşağıdaki gibi girdim.

bash-4.1$ export DISPLAY=192.168.2.3:0.0

Görseli aktif ettikten sonra database dosyasını içeriğini aşağıdaki gibi görüntülüyorum.

bash-4.1$ cd database/
bash-4.1$ ls -l
total 32
drwxr-xr-x 4 oracle oinstall 4096 Oct 24 10:48 install
drwxrwxr-x 2 oracle oinstall 4096 May 24 23:43 response
drwxr-xr-x 2 oracle oinstall 4096 May 24 22:29 rpm
-rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 7808 May 24 22:29 runInstaller
drwxrwxr-x 2 oracle oinstall 4096 May 24 23:43 sshsetup
drwxr-xr-x 14 oracle oinstall 4096 Oct 24 10:48 stage
-r-xr-xr-x 1 oracle oinstall 500 Jun 10 08:52 welcome.html
bash-4.1$

Dosyanın içindeki runInstaller komutunu aşağıdaki gibi çalıştırıp kurulumu başlatıyorum. Kurulumu numaralandırıp adım adım ilerleyeceğim.

1.Adım: runInstaller komutunu çalıştırdığımda aşağıdaki gibi ilk ekran gelecektir. Bu ekrandaki Oracle support dan Güvenlik güncellemelerini almak istiyormusun checkbox ını açık bırakıp Next deyip ilerliyorum.

bash-4.1$ ./runInstaller 
Starting Oracle Universal Installer...

Checking Temp space: must be greater than 500 MB.  Actual 19950 MB  Passed
Checking swap space: must be greater than 150 MB.  Actual 4085 MB  Passed
Checking monitor: must be configured to display at least 256 colors.  Actual 16777216  Passed
Preparing to launch Oracle Universal Installer from /tmp/OraInstall2013-10-24_10-51-26AM. Please wait ...bash-4.1$
12c2

2.Adım: Aşağıdaki adımda uyarı geliyor önemli bir adım olmadığı için Yes butonuna tıklayıp devam ediyoruz 
12c3

3.Adım: Bu adımda Oracle software ile ilgili Güncellemeler geliyor Skip software update sekmesini işaretleyip ilerliyoruz.
12c4

4.Adım: Bu adımda Install database software only sekmesini seçip ilerliyoruz.

12c5

5.Adım: Veritabanı konfigürasyonunun Single instance mı RAC mı olup olmayacağını belirlediğimiz adımdır ben Single instance kurulumunu anlattığım için Single instance sekmesini seçip ilerliyorum.
12c6 6.Adım: Oracle software inin dilini ingilizce olarak seçip ilerliyorum.
12c7 7.Adım: Bu adımda Veritabanı lisansını Enterprise Edition olarak seçip ilerliyorum. 12c8

8.Adım: Bu adımda veritabanı kurulumunun gerçekleşeceği ve Oracle software inin yükleneceği directoryleri aşağıdaki gibi belirliyoruz.
12c9

9.Adım: Bu adımda işletim sistem gruplarının tamamını dba olarak seçip ilerliyoruz.
12c10

10.Adım: Bu adımda kurulumu başlatmadan önce Oracle bir özet sunmaktadır değişiklik yapmak istiyorsanız ilgili kısmın sonundaki Edit link buttonuna tıklayıp değiştirebilirsiniz. Install butonuna tıklayıp Oracle Software inin kurulumunu başlatıyoruz.
12c11

11.Adım: Kurulum aşağıdaki gibi devam ediyor.
12c12

12.Adım: Kurulum tamamlanmadan önce aşağıdaki Konfigürasyon scriptini Oracle bizden root kullanıcısıyla çalıştırmamızı istiyor. 12c13

İlgili Scriptin locationını kopyalayıp aşağıdaki gibi root kullanıcısıyla çalıştırıp yukardaki adımı OK butonuna tıklayıp ilerletiyoruz.

[root@testsunucu ~]# /oracle/product/12.1.0/db/root.sh
Performing root user operation for Oracle 12c 

The following environment variables are set as:
  ORACLE_OWNER= oracle
  ORACLE_HOME= /oracle/product/12.1.0/db

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]: 
The file "dbhome" already exists in /usr/local/bin. Overwrite it? (y/n) [n]: y -- Bu adımları y deyip enter tuşuna basıyoruz.
  Copying dbhome to /usr/local/bin ...
The file "oraenv" already exists in /usr/local/bin. Overwrite it? (y/n) [n]: y -- Bu adımları y deyip enter tuşuna basıyoruz.
  Copying oraenv to /usr/local/bin ...
The file "coraenv" already exists in /usr/local/bin. Overwrite it? (y/n) [n]: y -- Bu adımları y deyip enter tuşuna basıyoruz.
  Copying coraenv to /usr/local/bin ...

Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by
Database Configuration Assistant when a database is created
Finished running generic part of root script.
Now product-specific root actions will be performed.
[root@testsunucu ~]#

13.Adım: Yukardaki konfigürasyon scriptini çalıştırdıktan sonra kurulum aşağıdaki gibi tamamlanmış olacaktır.

12c14

14.Adım: Oracle Software ini kurduktan sonra database oluşturmadan önce listener ı oluşturmamız gerekmektedir. Listener ı oluşturmak için aşağıdaki netca komutu ile wizard toolunu başlatıyoruz. Listener Configuration sekmesini seçip Next deyip ilerliyoruz.

bash-4.1$ netca

Oracle Net Services Configuration:
12c15

15.Adım: Yeni bir Listener eklemek istediğim için Add sekmesini seçili tutup ilerliyoruz.

12c16

16.Adım: Listener ın adını aşağıdaki gibi belirleyip ilerliyoruz.

12c17

17.Adım: Aşağıda seçili halde gelen Network protokollerini aynı bırakıp ilerliyoruz.

12c18

18.Adım: Listenerımızın kullanacağı port numarasını standart olarak değil kendimiz aşağıdaki gibi giriyoruz. Standart portu kullanmak güvenlik açısından tehlikeli olacağı için değiştirilmesi önerilir.

12c20

19.Adım: Bu adımda başka listener konfigüre edip etmeyeceğimiz soruluyor No deyip ilerliyoruz.

12c20

20.Adım: Bu adımda Listener konfigürasyonun tamamlandığını görüyoruz. Artık kurulan Software den bir database instance sı oluşturabiliriz.

12c21

21.Adım: Listener ayarlandıktan sonra şimdi database i create edebiliriz. Database imizi oluşturmak için software kurulumuyla gelen DBCA ( Database Configuration Assistant ) komutunu aşağıdaki gibi çalıştırıyoruz.

bash-4.1$ dbca
12c22

22.Adım: Bu adımda Create Database sekmesini seçip ilerliyoruz.
12c23

23.Adım: Bu adımda database i default konfigürasyonu ile değilde kendi konfigürasyonumuzla oluşturmak için Advanced Mode sekmesini seçip ilerliyoruz.
12c24

24.Adım: Bu adımda Veritabanını belli bir Template göremi oluşturup oluşturmayacağımızı seçeceğimiz bir adım geliyor Custom database sekmesini işaretleyip kendi konfigürasyonumuzu kendimiz oluşturacağız.
12c25

25.Adım: Bu adımda Veritabanımızın adını aşağıdaki gibi belirleyip ilerliyoruz.
12c26

26.Adım: Bu adımda Veritabanının yönetimini ve izlenmesini sağlayan Oracle internet uygulaması olan Enterprise manager ı konfigüre edip etmememizi soruyor ben şimdilik gerek duymadığım için seçmeden ilerliyorum.
12c27

27.Adım: Aşağıdaki adımda en yetkili kullanıcıların şifreleri belirlenir her iki kullanıcı içinde aynı şifreleri kullanmak için aşağıdaki sekmeyi seçip şifreyi girip ilerliyorum.
12c28 28.Adım: Oracle software ini kurduktan sonra oluşturduğumuz listener ı aşağıda ki gibi seçip ilerliyorum.
12c29

29.Adım: Bu adımda veritabanının Datafile larının yerleşeceği storage ın tipini aşağıdaki gibi belirliyoruz. Storage type ı File System olarak seçip bütün datafile lar için aynı directory i seçip ilerliyorum. Bu arada Fast Recovery Area alanını başlangıç kurulumda seçmediğim için checkbox ı seçilmemiş hale getirip ilerliyorum.
12c30

30.Adım: Bu adımda database için gerekli componentleri seçeceğimiz adım gelmekte istediğimiz yada istemediğimiz componentleri belirleyip yan sekmeye geçiyoruz.
12c31

31.Adım: Bu adımda Oracle corporation bize örnek şemalar oluşturayım mı diye soruyor ben gerekli testlerde lazım olacağı için Sample Schemas sekmesini seçip ilerliyorum.
12c32

32.Adım: Bu adımda Oracle database inin kullanacağı toplam bellek alanını belirliyoruz. Daha önceki yazılarımda da bahsettiğim gibi bu değerin optimum hali sunucu belleğinin %40 ı kadardır ancak bu değeri siz ihtiyaca göre artırabilirsiniz. Oracle ın Otomatik Bellek kullanabilmesi için Use Automatic Memory Management Seçeneğini belirten checkbox ı seçiyorum. Böylece Oracle SGA ve PGA bellek alanlarının yönetimini otomatik olarak yapacaktır.
12c33

33.Adım: Bu adımda Database in Storage için kullanacağı Block Size değerini belirliyoruz. Genel itibariyle bu değer 8192 Byte yani 8K olarak seçilir. Aynı zamanda Veritabanı session ı için sunucuda tahsis edilecek process sayısı bu adımda belirlenebilir.
12c34

34.Adım: Bu adımda Veritabanının kullanacağı Karakter set seçilir ben aşağıdaki gibi seçimimi yapıp ilerliyorum.
12c35

35.Adım: Bu adımda database e bağlanacak olan session ların mode unu Dedicate olarak seçip ilerliyorum.
12c36

36.Adım: Bu adımda eğer Storage ı değiştirmek istiyorsanız Customize Storage Locations butonuna tıklayıp değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmeyip devam ediyorum.
12c37

37.Adım: Bu adımda oluşturulacak database in konfigürasyonları özetlenir Finish butonuna tıklayıp veritabanı oluşturma işlemini tamamlıyorum.
12c38

38.Adım: Veritabanı aşağıdaki gibi oluşturulmakta.
12c39

39.Adım: Veritabanı oluşturulma işlemi aşağıdaki gibi sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.
12c40

Veritabanı oluştuktan sonra Veritabanına aşağıdaki gibi bağlanıyor ve versiyonunu sorguluyoruz.

bash-4.1$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.1.0.1.0 Production on Sat Oct 5 13:40:49 2013

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options

SQL> select version from v$instance;

VERSION
-----------------
12.1.0.1.0

Böylece Oracle database 12c nin kurulumunu tamamlamış olup bu yazınında sonuna gelmiş bulunmaktayım bir sonraki yazıda görüşmek üzere Esen kalın.

Mehmet Salih Deveci

Oracle Veritabanı Yöneticisi

Mehmet Salih Deveci

Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2011 yılında mezun oldu. C#, ASP.NET ve Oracle, SQL Server Veritabanları Teknolojileri Alanlarında Çalışmalarını Sürdürmektedir. Şuan Türk Telekom A.Ş de Veritabanı Yöneticisi olarak Kariyerini Sürdürmektedir.

Latest posts by Mehmet Salih Deveci (see all)

Hakkında Mehmet Salih Deveci

Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2011 yılında mezun oldu. C#, ASP.NET ve Oracle, SQL Server Veritabanları Teknolojileri Alanlarında Çalışmalarını Sürdürmektedir. Şuan Türk Telekom A.Ş de Veritabanı Yöneticisi olarak Kariyerini Sürdürmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*