Sayfa Ayarları
Arama
Kayıt Ol Giriş

Burdasınız: Home » Kategoriler » ORACLE » Tarihe göre etiket öğelerini görüntüle: trace
Cuma, 05 Kas 2010
Tarihe göre etiket öğelerini görüntüle: trace
Cumartesi, 30 Ekim 2010 17:08

Oracle Alert ve Trace Dosyaları

Bu makalemde kariyer hedefi olarak dba olmayı seçen arkadaşlara yönelik bir konu paylaştım. Dba konularına girdiğinizde birçok gez alert ve trace dosyalarıyla birebir iletişim halinde olacaksınız :) çünkü bu dosyalarda veritabanı ile ilgili önemli log'lar barındırılır ve dba pozisyonunda olan kişiler bu loglar aracılığıyla veritabanı sağlığında önemli roller oynayacaklardır.ALERT VE TRACE DOSYALARI

Veritabanı açılıp kapatılırken veya bu aşamanın adımlarında herhangi bir hata durumunda oluşan hatanın bilgileri alertSID.log dosyasına yazılır. Bu dosyada veritabanı ile ilgili bütün bilgiler vardır. Dosyanın default yeri :

$ORACLE_HOME/rdbms/log

Lokasyonu BACKGROUND_DUMP_DEST parametresi ile belirlenebilir.

BACKGROUND TRACE

Background prosesler yürütülürken oluşan hatalar sonucunda oluşan dosyalardır. Lokasyonu BACKGROUND_DUMP_DEST parametresi ile belirlenir ve dosyanın formatı SID_ProcessName_PID.trc şeklindedir. Örnek olarak : db01_lgwr_23845.trc

USER TRACE

User prosessler üzerinde meydana gelen hatalar sonucunda oluşan dosyalardır. Bu dosyaların lokasyonu USER_DUMP_DEST parametresi ile belirlenir ve formatı da SID_ora_PID.trc şeklindedir. Örnek olarak : db01_ora_23845.trc bir user trace dosyasıdır.

User Trace işlemi yine bizde parametrelerce belirlenip yürütülebilen bir bilgidir.

Session bazlı olarak,

SQL > ALTER SESSION SET SQL_TRACE = TRUE

Komutuyla,

Yada Paramatre file’ından

SQL_TRACE = TRUE yapılarak user trace enable edilebilir.

Kategori Oracle
Çarşamba, 27 Ekim 2010 12:36

SQL İzleme Yöntemleri(TRACE Kullanımı)

TRACE, bir sorgunun, batch işlemin veya tüm sistemin ölçümü için kullanılabilecek bir yöntemdir. Sistem üzerindeki darboğazların oluştuğu noktaların tespiti için yararlı olan geniş kapsamlı bir yöntemdir. TRACE4;
Sorguyu çalıştırır, çalışan sorguyla ilgili olarak istatistik üretir,
Uygulama geliştiricilerin sorgunun her bir bölümünü analiz etmesine yardımcı olur.
TRACE ile yapılan izlemede, user_dump_dest initora parametresi ilen belirtilen dizine ora_nnnnn.trc söz diziminde bir trace dosyası oluşturulur.
TRACE’in bulunulan session’dan başlatılması mümkün olduğu gibi, bir başka session’ın çalışması da izlenebilir.

Bulunulan session için TRACE işlemi :

SQL> alter system set timed_statistics=true;
SQL> alter session set max_dump_file_size=20000;
SQL> show parameter user_dump

NAME TYPE VALUE

---------------- ------- --------------------

user_dump_dest string /usr/oracle10/rdbms/log/udump

SQL> alter session set SQL_TRACE true;
SQL> select MUSTERI_ADI from MUSTERI where MUSTERI_NO=1;
…..

SQL> select * from dual;
SQL> alter session set SQL_TRACE false;

Dump dosyasının oluştuğu dizinde, ilgili trace dosyasının içeriği incelenir.

Dump file /usr/oracle10/rdbms/log/udump/tst1_ora_1105.trc

=====================

PARSING IN CURSOR #1 len=32 dep=0 uid=0 oct=42 lid=0 tim=164924072960 hv=789637826 ad='7b4fa270'

alter session set sql_trace true
END OF STMT
EXEC #1:c=1952,e=2048,p=0,cr=0,cu=0,mis=1,r=0,dep=0,og=4,tim=164924072960

*** SESSION ID:(1633.1093) 2007-05-16 13:55:46.154

=====================

PARSING IN CURSOR #5 len=28 dep=0 uid=0 oct=3 lid=0 tim=164932504576 hv=4187904027 ad='7b29b108'

select MUSTERI_ADI from MUSTERI where MUSTERI_NO=1;

Başka session için TRACE işlemi :

İzlenmesi istenen sesssion’a ait SID ve SERIAL# bilgileri elde edilir (Örnek olarak TEST kullanıcısı seçilmiştir).

SQL> alter system set timed_statistics=true;
SQL> alter session set max_dump_file_size=20000; -- OS block
SQL> select SID, SERIAL# from v$session where username=’TEST’;

SID SERIAL#

---------- ----------

163 110

Elde edilen bu SID ve SERIAL# değerleri, aşağıdaki şekilde kullanılarak trace başlatılır.
SQL>execute dbms_system.set_sql_trace_in_session('163','110',true);

Trace’in sonlandırılması için aynı komut, false parametresi ile çalıştırılır (Aşağıdaki komu işletilmezse izlenen kullanıcının o session’dan çıkana kadar yapacağı sonraki işlemler de aynı trace dosyasına eklenir).
SQL>execute dbms_system.set_sql_trace_in_session('163','110',false);

Dump dosyasının oluştuğu dizinde, ilgili trace dosyasının içeriği incelenir.

Dump file /usr/oracle10/rdbms/log/udump/tst1_ora_1105.trc

=====================

PARSING IN CURSOR #1 len=32 dep=0 uid=0 oct=42 lid=0 tim=164924072960 hv=789637826 ad='7b4fa270'

alter session set sql_trace true

END OF STMT

EXEC #1:c=1952,e=2048,p=0,cr=0,cu=0,mis=1,r=0,dep=0,og=4,tim=164924072960

*** SESSION ID:(1633.1093) 2007-05-16 13:55:46.154

=====================

PARSING IN CURSOR #5 len=28 dep=0 uid=0 oct=3 lid=0 tim=164932504576 hv=4187904027 ad='7b29b108'

select MUSTERI_ADI from MUSTERI where MUSTERI_NO=1;
Kategori Oracle
Powered by T3 Framework