Change Font Size

Change Screens

Change Profile

Change Layouts

Change Direction

Change Menu Styles

Cpanel
Tarihe göre etiket öğelerini görüntüle: dosyaları
Pazartesi, 13 Aralık 2010 09:08

Unix İşletim Sistemi Dosyaları Görüntüleme

ls (seçenekler) (dosya veya dizin...)

Seçenekler:

 • -C : Görüntü çok kolonlu ve dosya isimleri azalan sırada olacaktır.
 • -F : Dosya isimleri sonunda * dizin isimleri sonunda / işaretleri görüntülenerek birbirinden ayırt edilmelerini sağlar.
 • -R : Belirlenen bir dizin içindeki dosyalar yani sıra varsa tüm alt dizinler içerikleriyle birlikte listeler.
 • -a : . ile başlayan dosyalar dahil dizinin tüm içeriğini listeler.
 • -c: Dosyaları sıralamak veya bastırmak amacıyla i-düğümlerinin en son düzeltme tarihlerini kullanır.
 • -l : Dosyalar hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.
 • -g : Eğer ayrıntılı liste alınıyorsa yani tüm bilgiler listelenecek ise ve bu listede dosyanın sahibinin grup adıyla birlikte yer alması isteniyorsa bu seçenek kullanılır.
 • -i : Her dosyayı i düğümleri ile birlikte görüntüler.
 • -m : Dosya isimleri virgüllerle birbirinden ayrılarak listelenir.
 • -n : Ayrıntılı listede yer alan ID numaralarını listeler.
 • -o : Ayrıntılı listeye grup adlarının dahil edilmesini sağlar.
 • -p : Dizinlerin / işaretiyle simgelenmesini sağlar.
 • -q : Dosya isimleri içinde ? gibi grafik olmayan karakterler varsa bunların listelenmesine yardımcı olurlar.
 • -r : Sıralamayı ters yönden yapar.
 • -s : Blok cinsinden dosyaların boyutunu verir.
 • -t : Dosyaların değişime uğrama zamanlarına göre sıralanmasını sağlar.
 • -u : Dosyalara en son erişim zamanlarına göre sıralanmasını sağlar.
Kategori UNIX
Çarşamba, 27 Ekim 2010 13:05

Oracle Datafile (Veri dosyaları) İstatistikleri

Birden fazla diski olan sistemlerde datafileların yoğunluğuna göre aktif (çok kullanılan) tabloları ve indexleri, veritabamızdaki tablespacelere dengeli olarak dağıtmak için datafileların ne kadar aktif kullanıldığını bilmekte yarar var.
Oracle bu bilgileri alabilmemiz için V$FILESTAT dinamik viewini sunar. V$FILESTAT, datafilelardaki fiziksel okuma ve yazma sayısını, okunan ve yazılan blok sayını ve okuma ve yazma işlemlerinin toplam ne kadar süre aldığı bilgilerini tutar:
SQL> SELECT * FROM V$FILESTAT;
Bu sorgu bize datafileların isimleri yerine numaralarını döndürecektir. Sorgunun döndürdüğü sonucunu daha yalın ve okunaklı hale getirebilmek için V$DATAFILE görünümünde datafile isimlerini sorguya ekleyebiliriz:
SQL> SELECT name, phyrds, phywrts FROM V$DATAFILE, V$FILESTAT WHERE V$DATAFILE.file# = V$FILESTAT.file#;
Ben V$FILESTAT görünümündeki en önemli iki veri olan PHYRDS ve PHYWRTS’ı çekmeyi yeterli buldum. PHYRDS, datafile’dan yapılan okuma sayısını, PHYWRTS ise datafile’a yapılan yazma sayısını gösterir. Bu iki değeri toplayarak toplam IO sayısını elde edebilirsiniz:
SQL> SELECT name “Datafile”, phyrds “Okuma”, phywrts “Yazma”, phyrds + phywrts “Toplam IO” FROM V$DATAFILE, V$FILESTAT WHERE V$DATAFILE.file# = V$FILESTAT.file#;
Bu değerlere bakarak veritabanızda en aktif datafileları bulup, gerekirse onları farklı disklere taşıyabilir ve daha yüksek IO performansı elde edebilirsiniz. Eğer bu mümkün değilse, IO dağılımını iyileştirmek için veritabanınızda çok kullanılan tabloları ve indexleri, farklı disklerde bulunan tablespacelere (dolayısı ile farklı datafilelara) taşıyabilirsiniz. Eğer veritabanınızda en çok okuma/yazma işlemi yapılan tablo ve indexleri bilmiyorsanız, şu sorguyu kullanabilirsiniz:
SQL> SELECT owner || ‘.’ || object_name, SUM (VALUE)
FROM v$segment_statistics
WHERE statistic_name IN (’physical reads’, ‘physical writes’)
AND tablespace_name NOT IN (’SYSTEM’, ‘SYSAUX’)
GROUP BY owner || ‘.’ || object_name
ORDER BY 2 DESC;

Kategori Oracle

Hard disk arızası veya redolog dosyalarının bulunduğu dizinde kullanılabilecek yanlış bir komut nedeniyle mevcut online redolog dosyalarının silinmesi, bozulması durumunda veritabanı artık redolog yazamayacağı için çalışmayı durduracaktır. Böyle bir durumda veritabanını en kısa sürede tekrar çalışır hale getirmek için aşağıdaki yönergeyi izleyebilirsiniz. Unutulmaması gereken, her ne kadar veritabanı yeniden çalışır hale gelsede son yapılan commitlenmemiş işlemlerin kayıtlarının tutulduğu online redolog dosya(ları)sı olmadığı için data kaybı yaşanacaktır.

Öncelikle sysdba kullanıcısıyla Sqlplus ‘a bağlanıp kapalı olan veritabanını mount pozisyonuna alalım.

sqlplus / as sysdba
SQL> startup mount;

Veritabanımız şuanda mount pozisyonunda yani kontrol dosyaları yüklendi ve database açılmaya hazır fakat, online redolog dosya(ları)mız olmadığı için öncelikle bunları yeniden oluşturmalıyız. Bunun için ilk olarak veritabanımızda incomplete recovery işlemini yapalım.

SQL> recover database until cancel;

Bu komutu girdiğimizde Oracle karşımıza bir uyarı mesajı çıkaracaktır, bu mesajı CANCEL yazarak devam ediyoruz çünkü amacımız incomplete recover işlemi datafile seviyesinde yapılmadan sonlandırmak. Eğer CANCEL yazmadan işleme devam edersek, commit edilmiş işlemleride veritabanınında kaybedebiliriz. Bu nedenle recovery işlemini CANCEL yazarak sonlandırmanız son derece önemli.

Silinen veya bozulmuş olan online redolog dosyalarını yeniden oluşturmaya hazırız. Aşağıdaki komutu girdiğimizde online redolog dosyaları yeniden oluşacak ve log sequence numarasıda başa sarılıp yeniden “1″ olarak tanımlanacaktır.

SQL> alter database open resetlogs;

Artık veritabanımız çalışmaya hazır. Aşağıdaki komutu girip veritabanını kullanıma açabiliriz.

SQL> alter database open;

 

Kategori Oracle
You are here Kategoriler ORACLE Tarihe göre etiket öğelerini görüntüle: dosyaları