joomla templates Data Warehouse Türkiye

Wed09072011

Last update07:32:32 PM GMT

Dba
Perşembe, 28 Ekim 2010 20:31

Oracle Hata Kodları

Yazan&Gönderen Yusuf Arslan


Karşımıza sıkça çıkan oracle hata kodlarını paylaşıyorum.


ORA-01000: maksimum açık imleç sayısı aşıldı
ORA-01001: geçersiz imleç
ORA-01002: okuma sıra dışı
ORA-01003: hiçbir deyimi ayrıştırılmadı

Çarşamba, 27 Ekim 2010 12:54

"Redolog buffer" memory alanının optimizasyonu

Yazan&Gönderen Yusuf Arslan

Redolog buffer memory alanı, veritabanınızda gerçekleştirilen her işlem sonrası yapılan işlem kaydının diskte online redo dosyalarına yazılmadan önce memory alanında biriktirildiği bölümdür. Bu memory alanının optimize edilmesi veritabanı performansını doğrudan etkileceğinden, bu yazımda redolog buffer alanının optimizasyonu konusunda kısaca bilgi vermek istiyorum.

Veritabanlarının yüksek memory gereksinimine ihtiyaç duyduğunu biliyoruz fakat, memory alanlarında yapılacak tuning kaynaklı sorunları her zaman elimizdeki yüksek memory kapasitesiyle çözmek mümkün olmuyor. Buna en güzel örnek, redolog buffer memory alanının optimizasyonu konusudur.

Çarşamba, 27 Ekim 2010 12:52

Linux'da instance'in lock edilmesi

Yazan&Gönderen Yusuf Arslan

Oracle Instance ‘ın lock edilmesi denildiğinde eminim aklınıza lock tablolar, wait eventler vs geliyordur fakat bu yazımda vermek istediğim bilgi biraz daha farklı. Linux üzerinde “tek” instance ‘a sahip Oracle database çalışmaya başladığı andan itibaren, RAC olmayan bir ortamda Oracle ‘ın nasıl ikinci instance ‘ın ayağa kalmasını engellediği veya çalışan instance ‘ın yanlışlıkla veya bilerek yeniden çalıştırılmasıyla aynı database ‘e bağlanmasının nasıl engellediği üzerine kısa bilgi vermek istiyorum.

Linux üzerinde çalışan Oracle veritabanı sunucusunda yeni bir database oluşturduğunuzda, DBS klasörü altında “pfile” parametre dosyasıyla birlikte lk*** (yıldızlı kısım Oracle instance ‘nın ismi) şeklinde bir dosya daha oluşturulur. Bu dosyanın işlevi Oracle instance çalışmaya başladığı andan itibaren kilit altına alınmasını sağlamaktır. Yani çalışan bir instance ‘ın yanlışlıkla veya bilerek yeniden başlatılmasını ve zaten çalışmakta olan database ‘e yeni bir instance ile bağlanılmasını önlemektir.

Bu dosyanın yönetimi Oracle veritabanı tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Eğer dosyanın içersine herhangi bir text editör ile bakacak olursanız “DO NOT DELETE THIS FILE!” şeklinde bir ibare görürsünüz. Bu noktada database ‘in crash olmaması için dosyanın silinmemesi son derece önemlidir.

kaynak

Perşembe, 24 Haziran 2010 16:03

Oracle database 11g r2 önemli yeni özellikler

Yazan&Gönderen Yusuf Arslan11g R2 ile gelen önemli özellikleri incelediğimde önplana çıkanları sizlerlede paylaşmak istedim.

Automatic Block Repair Bu özellik sayesinde block corruption isi otomatikleştirilmiş oluyor.

Oracle’ın kurulu olduğu bir makinada klasörleme yapısı ve bilinmesi gerekli dosyalar hakkında bilgi edineceğiz. Oracle Database Server'a erişim kodlarını saklayan tnsnames.ora dosyasının yapısını tanıyacağız. Server'daki tablolara ul aşıp sorgulayabileceğimiz araçları yakından tanıyacağız.

1. Oracle Database Server'da Dosya Dizin Yapısı

Oracle server kurulu olduğu bir makinada oracle’ın kurulu bulunduğu dizin
Standart olarak : C:\oracle’dır
Bu dizin altında 3 klasör bulunur.

Sayfa 10 / 10