Change Font Size

Change Screens

Change Profile

Change Layouts

Change Direction

Change Menu Styles

Cpanel
Çarşamba, 09 Şubat 2011 10:35

LOG_MINER Kurulumu, Konfigurasyonu ve Kullanımı ...

Yazan&Gönderen  Kamil TURKYILMAZ
Bu Öğeyi Derecelendir
(2 Oylar)
Log miner database’ in kurulumu ile birlikte gelen ve bir package yardımıyla create edilen bir opsiyon olarak düşünebiliriz. Yapabilirlikleri aslında kimi zaman herhangi bir geri dönüş operasyonuna kalkışmadan hızlı bir şekilde yapılmış olan bir hatayı düzeltebilmemize olanak sağlar.
Log miner database seviyesinde yapılan bir takım işlemlerin geri alınabilmesi için izlenilen bir yöntemdir. Kullanımı ile ilgili olarak genelde  yanlışlıkla yapıldığı düşünülen bir DML işlemini geri almak için kullanılabilir diyebiliriz.
Log Miner’ ın kurulumu ve konfigure edilmesi ;
Log Miner’ ın çalışması için  SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN değerinin database’ de açık olması gerekmektedir. Aşağıdaki gibi kontrol edebilirsiniz ;
SQL> select SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN from v$database;

SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN
-------------------------------------
NO
Sonucun NO dönmesi durumunda aşağıdaki şekilde Alter edebiliriz ;
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA;
Database altered.
Sonrasında log_miner’ ın ihtiyaç duyduğu nesnelerin create edilmesi için aşağıdaki dizindeki sql dosyası çalıştırılır.
SQL>@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/dbmslm.sql
Paket yaratıldı.
Erişim Yetkisi verme başarılı.
Aşağıdaki yetkinin ilgili kullanıcıya
GRANT EXECUTE_CATALOG_ROLE TO kamil;
Grant complete.
Package kolay erişim için public synonym tanımlanabilir. (schema name’ i kullanılarak da erişilebilir.)
CREATE PUBLIC SYNONYM DBMS_LOGMNR FOR SYS.DBMS_LOGMNR;
Synonym created.
Log_miner’ ın redologları okuması için log_miner’ a tanıtılması, eklenmesi gerekmektedir. Bunun için önce loglarımıza bakalım ;
SQL> SELECT distinct member LOGFILENAME FROM V$LOGFILE;
LOGFILENAME
C:\ORACLE\10GR2\ORADATA\TEST\REDO02.LOG
C:\ORACLE\10GR2\ORADATA\TEST\REDO01.LOG
C:\ORACLE\10GR2\ORADATA\TEST\REDO03.LOG
Log_miner package’ ina okuması için dahil etmek için;
BEGIN DBMS_LOGMNR.ADD_LOGFILE
('C:\ORACLE\10GR2\ORADATA\TEST\REDO01.LOG');
DBMS_LOGMNR.ADD_LOGFILE
('C:\ORACLE\10GR2\ORADATA\TEST\REDO02.LOG');
DBMS_LOGMNR.ADD_LOGFILE
('C:\ORACLE\10GR2\ORADATA\TEST\REDO03.LOG');
END;
/
PL/SQL procedure successfully completed.
Bakacağı son archive’ ı görmek için ;
SELECT NAME FROM V$ARCHIVED_LOG
WHERE FIRST_TIME = (SELECT MAX(FIRST_TIME) FROM V$ARCHIVED_LOG);


NAME
C:\ORACLE\10GR2\FLASH_RECOVERY_AREA\TEST\ARCHIVELOG\2011_02_08\O1_MF_1_11_6O2RV9M1_.ARC
C:\ORACLE\10GR2\FLASH_RECOVERY_AREA\TEST\ARCHIVELOG\2011_02_08\O1_MF_1_12_6O2RVHG5_.ARC
Log_Miner kurulumu tamamlanmış oldu, şimdi start ediyoruz ;
BEGIN
DBMS_LOGMNR.START_LOGMNR
(options =>
dbms_logmnr.dict_from_online_catalog);
END;
/
PL/SQL procedure successfully completed.
Sonuçları Select etmek içinse  v$logmnr_contents view’ ini kullanabiliriz.
SELECT   username,
TO_CHAR (timestamp, 'mm/dd/yy hh24:mi:ss') timestamp,
seg_type_name,
seg_name,
table_space,
session# SID,
serial#,
operation,
sql_redo,
sql_undo,
session_info
FROM   v$logmnr_contents
Şimdi bir test yapalım, user_test adında bir userımız var, bu userla önce bir tablo create edelim, sonrasında içerisinde data insert edelim. En son olarak da yaptığımız bu işlemin yanlış olduğunu varsayıp nasıl düzeltebileceğimize bakalım.
create table log_miner_test as select * from dba_tables where rownum < 2 ;
Table created.
insert into log_miner_test select * from log_miner_test ;
1 row created.
commit
Commit complete.
v$logmnr_contents  tablosundan select ediyoruz.
SELECT username,
TO_CHAR (timestamp, 'mm/dd/yy hh24:mi:ss') timestamp,
seg_type_name,
seg_name,
table_space,
session# SID,
serial#,
operation,
sql_redo,
sql_undo,
session_info
FROM v$logmnr_contents
where seg_name = 'LOG_MINER_TEST'
and username = 'USER_TEST'
Selectin çıktısı olarak sql_redo, sql_undo ve session_info kısımlarını ayrı olarak ekliyorum ;
USERNAME
TIMESTAMP
SEG_NAME
TABLE_SPACE
SID
SERIAL#
OPERATION
USER_TEST
02.08.2011 17:59
LOG_MINER_TEST
128
49
DDL
USER_TEST
02.08.2011 18:00
LOG_MINER_TEST
TEST_TBS
128
49
INSERT
Sql_redo;
insert into "USER_TEST"."LOG_MINER_TEST"("OWNER","TABLE_NAME","TABLESPACE_NAME","CLUSTER_NAME","IOT_NAME","STATUS","PCT_FREE","PCT_USED","INI_TRANS","MAX_TRANS","INITIAL_EXTENT","NEXT_EXTENT","MIN_EXTENTS","MAX_EXTENTS","PCT_INCREASE","FREELISTS","FREELIST_GROUPS","LOGGING","BACKED_UP","NUM_ROWS","BLOCKS","EMPTY_BLOCKS","AVG_SPACE","CHAIN_CNT","AVG_ROW_LEN","AVG_SPACE_FREELIST_BLOCKS","NUM_FREELIST_BLOCKS","DEGREE","INSTANCES","CACHE","TABLE_LOCK","SAMPLE_SIZE","LAST_ANALYZED","PARTITIONED","IOT_TYPE","TEMPORARY","SECONDARY","NESTED","BUFFER_POOL","ROW_MOVEMENT","GLOBAL_STATS","USER_STATS","DURATION","SKIP_CORRUPT","MONITORING","CLUSTER_OWNER","DEPENDENCIES","COMPRESSION","DROPPED") values ('SYS','CON$','SYSTEM',NULL,NULL,'VALID','10','40','1','255','65536',NULL,'1','2147483645',NULL,'1','1','YES','N','2786','12','0','0','0','20','0','0','         1','         1','    N','ENABLED','2786',TO_DATE('30/08/2005', 'DD/MM/RRRR'),'NO',NULL,'N','N','NO','DEFAULT','DISABLED','YES','NO',NULL,'DISABLED','YES',NULL,'DISABLED','DISABLED','NO');
sql_undo;
delete from "USER_TEST"."LOG_MINER_TEST" where "OWNER" = 'SYS' and "TABLE_NAME" = 'CON$' and "TABLESPACE_NAME" = 'SYSTEM' and "CLUSTER_NAME" IS NULL and "IOT_NAME" IS NULL and "STATUS" = 'VALID' and "PCT_FREE" = '10' and "PCT_USED" = '40' and "INI_TRANS" = '1' and "MAX_TRANS" = '255' and "INITIAL_EXTENT" = '65536' and "NEXT_EXTENT" IS NULL and "MIN_EXTENTS" = '1' and "MAX_EXTENTS" = '2147483645' and "PCT_INCREASE" IS NULL and "FREELISTS" = '1' and "FREELIST_GROUPS" = '1' and "LOGGING" = 'YES' and "BACKED_UP" = 'N' and "NUM_ROWS" = '2786' and "BLOCKS" = '12' and "EMPTY_BLOCKS" = '0' and "AVG_SPACE" = '0' and "CHAIN_CNT" = '0' and "AVG_ROW_LEN" = '20' and "AVG_SPACE_FREELIST_BLOCKS" = '0' and "NUM_FREELIST_BLOCKS" = '0' and "DEGREE" = '         1' and "INSTANCES" = '         1' and "CACHE" = '    N' and "TABLE_LOCK" = 'ENABLED' and "SAMPLE_SIZE" = '2786' and "LAST_ANALYZED" = TO_DATE('30/08/2005', 'DD/MM/RRRR') and "PARTITIONED" = 'NO' and "IOT_TYPE" IS NULL and "TEMPORARY" = 'N' and "SECONDARY" = 'N' and "NESTED" = 'NO' and "BUFFER_POOL" = 'DEFAULT' and "ROW_MOVEMENT" = 'DISABLED' and "GLOBAL_STATS" = 'YES' and "USER_STATS" = 'NO' and "DURATION" IS NULL and "SKIP_CORRUPT" = 'DISABLED' and "MONITORING" = 'YES' and "CLUSTER_OWNER" IS NULL and "DEPENDENCIES" = 'DISABLED' and "COMPRESSION" = 'DISABLED' and "DROPPED" = 'NO' and ROWID = 'AAAMmXAAHAAAAKNAAA';
session_info;
login_username=USER_TEST client_info= OS_username=WINDB\Administrator Machine_name=CB\WINDB OS_terminal=WINDB OS_process_id=4720:488 OS_program_name=toad.exe
görüldüğü üzere yapmış olduğumuz insert işlemine karşılık sorunu düzeltmek adına delete scriptini verdi, delete işlemi yapmış olsaydık insert scriptini verecekti.
Son olarak log miner’ ın çalışma şeklinden biraz bahsetmek gerekirse, ana mantığı redologları okumaktan geçiyor sonrasında ise çıkan archive’ lar üzerinden okumaya devam ediyor. Dolayısıyla geçmişe dönük ne kadar archive’ ınız var ise o kadar geriye gidebilirsiniz demektir.
Son Düzenleme Çarşamba, 09 Şubat 2011 12:50

Yorum yaz

Yorumlarınızı aşağıdaki alana belirtebilirsiniz.

You are here Kategoriler ORACLE LOG_MINER Kurulumu, Konfigurasyonu ve Kullanımı ...