Change Font Size

Change Screens

Change Profile

Change Layouts

Change Direction

Change Menu Styles

Cpanel
Tarihe göre etiket öğelerini görüntüle: sql

Oracle Data Integrator kurulduktan sonra master ve work repositoryleri oluşturulması hakkında makalemizi  paylaşıyor olacağım.Bu makaleyi link vermeden veya sitemizin ismi geçmeden paylaşabilirsiniz.Önemli olan bu yazıyı okurken bizim sizlere küçükte olsa bi katkı sağlayabilmemizdir.

Master Repository : Şirketin IT kaynaklarının yapısını , güvenlik bilgilerini , proje ve veri kaynaklarıyla ilgili bilgilerin tutulduğu repository’dir.Sadece bir tane master repository gereklidir.

Work Repository : Veri kaynakları , projeler ve kullanımlarıyla ilgili bilgilerin tutulduğu repository’dir.

Repository’leri yaratmak için adım adım şunlar yapılmalıdır :

Repository disk alanları yaratılır.

Master Repository yaratılır.

Master Repository’e bağlanılır.

Work Repository yaratılır.

Work Repository’e bağlanılır.

NOT : Repositoryler ANSI ISO 89 syntaxını destekleyen her hangi bir ilişkisel veri tabanında yaratılabilir.Her bir repository için 200 mblik yer gereklidir.

REPOSITORY  DİSK ALANI YARATMA

Oracle : Master repository’e karşılık snpm , Work repository’e karşılık snpw şemaları yaratılır.

SQL> create user identified by   default tablespace temporary tablespace   ;

SQL> grant connect, resource to ;

Örnek :

create user SNPM_MASTER_YUSUF identified by SNPM_MASTER_YUSUF default tablespace USERS temporary tablespace TEMP; 

grant connect, resource to SNPM_MASTER_YUSUF; 

create user SNPW_WORK_YUSUF identified by SNPW_WORK_YUSUF default tablespace USERS temporary tablespace TEMP; 

grant connect, resource to SNPW_WORK_YUSUF;

Microsof SQL Server : Master repository’e karşılık db_snpm , Work repository’e karşılık db_snpw veri tabanları yaratılır.Bu veritabanlarına yetkili snpm ve snpw kullanıcıları yaratılır.

CREATE LOGIN

WITH PASSWORD = '',

DEFAULT_DATABASE = ,

DEFAULT_LANGUAGE = us_english;

USE ;

MASTER REPOSITORY YARATMA

1-Start Menu, Programs > Oracle Data Integrator > Repository Management > Master Repository Creation seçilir.

 

2-Aşağıdaki sahalar doldurulur.

Driver : Repository’nin yaratılacağı veri tabanına erişmek için kullanılacak driverdır. 

URL : Veri tabanına erişmek için kullanılacak url’dir. 

User : “snpm” şemasına erişmek için yaratılan kullanıcı. 

Password : Kullanıcının şifresi. 

ID : 0’dan farklı spesifik bir id.Repositoryler arasındaki import – export işlemlerini etkiler. 

Technologies : Repository’nin bulunacağı teknoloji seçilir. 

Language : Master repository’nin dili seçilir. 

    3-  ‘OK’ butonuna basılıp , master repository yaratılır.

odi1

Şekil 1 : Master Repository Yaratma Ekranı

MASTER REPOSITORY’E BAĞLANMA

Master repository’e bağlanmak için :

1) Start Menu, Programs > Oracle Data Integrator > Topology Manager seçilir.

2) “New” butonuna basılır.(“Login Name”in yanındaki ilk buton.)

3) Aşağıdaki alanlar doldurulur.

Oracle Data Integrator Connection :

Login Name : Genel bir ad.(Örnek : Repository) 

User : SUPERVISOR (Büyük Harflerle) 

Password : SUNOPSIS (Büyük Harflerle) 

DBMS Connection (Master Repository) :

User : Master Repository’e erişmek için tanımladığınız kullanıcı. 

Password : Kullanıcının şifresi.

Driver’s List : Master Repository’e bağlanmak için gerekli olan driver seçilir. 

URL : Veri tabanına erişmek için kullanılacak url’dir. 

4)  “Test” butonuna basılarak , bağlantının çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

5)  “OK” butonuna basılır ve “Topology Manager” açılır.

odi2

 

WORK REPOSITORY YARATMA

1)  “Topology Manager” ile master repository’e bağlanılır.

2)   Açılan ekranda Topology -> Repositories -> Work repositories’e sağ tıklanır ve “Insert Work Repository” seçilir.Açılan ekranda “work repository”e bağlanabilmek için , bağlantı parametreleri girilir.

odi3

3)  Aşağıdaki alanlar doldurulur :

Name : Work Repository bağlantı adı girilir. 

Technology : Work Repository’nin bulunacağı teknoloji seçilir. 

User : Work Repository’e erişmek için tanımladığınız kullanıcı. 

Password : Kullanıcının şifresi. 

JDBC Tabında -> JDBC Driver : Work Repository’nin yaratılacağı veri tabanına erişmek için kullanılacak driverdır. 

JDBC Tabında -> JDBC URL : Work Repository’nin bulunacağı veri tabanına erişmek için kullanılacak url’dir. 

odi4

4)  “Test” butonuna basılarak , bağlantının doğru çalışıp çalışmadığı test edilir.

5 ) “OK” butonuna basılarak , Work Repository bağlantı bilgileri ekranı kapatılır.Açılan ekranda Repository için uniq isim ve id girilmesi istenir.

6)  “Work Repository” ekranında aşağıdaki parametreler girilir.

ID : Work Repository’e 1’den 998’e kadar uniq bir id verilir. 

Name : Work Repository’e uniq bir isim verilir.(Örnek : WORKREP1) 

Type : Listeden “development” seçilir.            

7) “Ok” butonuna basılır ve “Work Repository” yaratna işlemi başlatılır.

8) “Work Repository” yaratıldığı zaman “Work Repository” ekranı kapanır. “Work Repository”e , “Designer” ve “Operator” modullerinden ulaşılabilir.

WORK REPOSITORY’E BAĞLANMA

Workr repository’e bağlanmak için :

1) Start Menu, Programs > Oracle Data Integrator > Designer seçilir.

2) “New” butonuna basılır.(“Login Name”in yanındaki ilk buton.)

3) Aşağıdaki alanlar doldurulur.

Oracle Data Integrator Connection :

Login Name : Genel bir ad.(Örnek : Repository) 

User : SUPERVISOR (Büyük Harflerle) 

Password : SUNOPSIS (Büyük Harflerle) 

DBMS Connection (Master Repository) :

User : Master Repository’e erişmek için tanımladığınız kullanıcı. 

Password : Kullanıcının şifresi.

Driver’s List : Master Repository’e bağlanmak için gerekli olan driver seçilir. 

URL : Veri tabanına erişmek için kullanılacak url’dir. 

Work Repository :

Work Repository Name : Work Repository yaratırken verdiğiniz isim.(Örnek : WORKREP1) 

4)  “Test” butonuna basılarak , bağlantının çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

5)  “OK” butonuna basılır ve “Topology Manager” açılır.

odi5

DEMO PROJE

Start Menu > Programs > Oracle Data Integrator > Examples , Start Demo Environment seçilireke , demo için hazırlanmış olan , repositoryler başlatılır.

DESİGNER’I BAŞLATMA

odi6

1) Start Menu > Programs > Oracle Data Integrator > Designer

2) Login Name kısmından uygun olan kullanıcı adı seçilir.Demo için “Getting Started – ETL Project” seçilir ve şifre boş bırakılır.

3) “Ok” butonuna basılarak , repository’e bağlanılır.

4) “Designer” ekranı açılır.(Designer açılırken karşınıza çıkan ekrandan “Close” butonuna basıp , çıkınız.)

 

 

 

 

  Kategori Oracle
  Salı, 14 Aralık 2010 19:53

  Add Months() Fonksiyonu

  ADD_MONTHS   Fonksiyonu ve Gün Ekleme

  Merhaba arkadaşlar, Bu makalemde add_months() fonksiyonundaki bir takım incelikleri sizlerle paylaşacağım. Tarih bilgisi içeren önemli ve kritik raporlarınızda kesinlikle dikkatinizden kaçmaması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum.

  SQL tarih fonksiyonlarından biri de add_months fonksiyonudur. Bu fonksiyonun çeşitli kullanım şekilleri vardır. Fakat fonksiyonun temel mantığı; girilen bir tarihten itibaren, verilen ay sayısı kadar geriye veya ileriye gitmektir. Fonksiyonu analiz edersek ;

  add_months(‘date’,number)  şeklinde;

  -date à girdiğimiz bir tarih,

  -number à herhangi bir sayı (3,8,-4 gibi)

  Şimdi fonksiyonu birkaç  örnekle inceleyelim :

   

  İfade

  Sonuç

  1

  ADD_MONTHS('10-APR-2010', 2)

  10/06/2010

  2

  ADD_MONTHS(SYSDATE,2)

  07/02/2011 14:00:15 --(çalıştırdığım tarih üzere)

  3

  ADD_MONTHS('15-JUL-1988',-2)

  15/05/1988

  4

  ADD_MONTHS('31-JAN-2010', 1)

  28/02/2010

  5

  ADD_MONTHS('30-JAN-2010', 1)

  28/02/2010

  6

  ADD_MONTHS('29-JAN-2010', 1)

  28/02/2010

  7

  ADD_MONTHS('28-JAN-2010', 1)

  28/02/2010

  8

  ADD_MONTHS('27-JAN-2010', 1)

  27/02/2010

  9

  ADD_MONTHS('30-JUN-1988',1)

  31/07/1988

  10

  TO_DATE('31-JAN-2010') + 30

  02/03/2010

  Yukarıdaki tablonun her satırındaki örnekleri dikkatle incelemekte fayda var.

  Tablodaki örneklerden ilkinde ; 10 nisan 2010 tarihine , 2 ay ekliyoruz ve sonuç olarak 10 haziran tarihine gidiyoruz. Aynı şekilde 3. Örnekte 15 temmuzdan 2 ay geriye giderek 15 mayıs tarihine geliyoruz fakat dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var : O da 4 ve sonraki satırlardaki örnekler.

  4. Örnekte, 31 ocak tarihine bir ay eklediğimizde 28 Şubata gidiyor. Yani bu fonksiyon mantık olarak seçilen tarih üzerine 30 gün eklemiyor. Takvim üzerinde direk belirtilen günden “x ay sonrasına” gidiyor.   4,5,6 ve 7. Satırlardaki ifadelerin aynı sonucu döndürmesinin sebebi budur. 30 ocaktan 1 ay sonra da 28 şubattır; 28 ocaktan 1 ay sonra da 28 şubattır. Burada dikkat edilmesi gereken, ay ekleme işlemini gün bazında değil takvim bazında yapmasıdır.

  10. örneğe baktığımızda ise ekleme işlemi tamamen gün bazında yapılmaktadır. Yani verilen tarihin üstüne takvim üzerinden x sayıda gün eklenir ve o sonuç döndürülür.

  Kategori Oracle
  Pazar, 12 Aralık 2010 22:48

  SQL Server® Fast Track Data Warehouse

  SQL Server Fast Track Data Warehouse, veri ambarı yol haritanızı SQL Server 2008  için yeni ölçeklenebilir referans mimarileri ile hızlandırır. Veri ambarı işlemleriniz için önceden test edilmiş donanım ve en iyi uygulamalar ile maliyetleri azaltın, zamandan tasarruf edin ve riski azaltın.

    

  TEMEL ÖZELLİKLER

   

  §  Veri ambarı yol haritanızı önceden test edilmiş donanım konfigürasyonları ile hızlandırın

  §  Kullanıma hazır ve daha yüksek Veri Ambarı performansı ile donanım testlerini neredeyse ortadan kaldırın ve ayarlama işlemlerini azaltın

  §  SQL Server 2008 Enterprise'daki sıkıştırma özelliklerini kullanarak gereksinim duyduğunuz yer kapasitesini azaltın

  §  Daha iyi fiyat performansı, hızlı devreye alma ve endüstri standartlarında donanım ile daha düşük toplam sahip olma maliyetinden yararlanın

  §  Dell, HP, Bull, IBM, EMC ve diğer öncü tedarikçilerden endüstri standartlarında donanım seçin

  §  Kurumsal ihtiyaçlarınıza uygun olan doğru performans, ölçeklenebilirlik ve fiyatlandırmayı seçin

  §  Sağlam bir şekilde geliştirilmiş en iyi uygulamalardan yararlanın

   

  SQL Server 2008 Enterprise üzerindeki veri ambarınızı SQL Server Fast Track Data Warehouse ile ölçeklendirin. Geleneksel sistemlerin yüksek maliyeti olmadan yüksek performanslı, kurumsal sınıfta ve 32 terabayt'a kadar büyüklükte bir veri ambarı kullanın.

   

  Kullanıma hazır performansı iyileştirirken veri ambarı maliyetlerini azaltın. SQL Server Fast Track Data Warehouse aşağıdakilerden oluşur:

  §  Özellikle ambar işlemleri için dengelenmiş ve optimize edilmiş, önceden seçilmiş sunucular, depolama ve ağ bileşenleri

  §  Ölçeklenebilir ve kurumsal sınıf bir veri ambarı için SQL Server 2008 Enterprise

   

  ZAMANI DEĞERE DAHA HIZLI DÖNÜŞTÜRÜN

   

  Yüksek performanslı bir ambarı daha kısa sürede kullanıma alın. Fast Track Data Warehouse donanımı metodik olarak test edilmekte ve ayarlanmaktadır. Böylece deneme yanılmaya gerek kalmaz ve aylar sürecek yapılandırma, kurulum, test ve ayar işlemlerini kısaltabilirsiniz.

  §  Tüm ihtiyacınız olan donanımı (sunucu, depolama ve ağ bileşenleri) tek bir tedarikçiden satın alın

  §  Veri ambarı oluşturma ve geçiş işlemlerini hızlandırın

  §  Kurumsal birimlerin standart bir platformda özel simetrik çoklu işlem yapan (SMP) veri ambarları veya veri pazarları oluşturabilmelerini sağlayın

   

  DÜŞÜK MALİYETLİ KURUMSAL VERİ AMBARI İŞLEMLERİ

   

  Fast Track Data Warehouse veri ambarları, SQL Server 2008 Enterprise ve endüstri standartlarında donanım sayesinde düşük maliyetle Kurumsal Veri Ambarları oluşturabilmenizi sağlar. Devreye alma süreci hızlanır ve bakım çalışmalarının miktarı tahmin edilebilir.

   

  §  Belirli kurumsal ihtiyaçlarınıza uyacak farklı performans, ölçeklenebilirlik ve fiyat seviyelerinden birini seçin.

  §  İki, dört veya sekiz işlemci konfigürasyonundan birini seçin

  §  Eşdeğer bir Oracle sisteminin üçte bir fiyatından daha düşük maliyetle kurumsal sınıfta bir çözüm kullanın

   

  PERFORMANS VE ÖLÇEKLENEBİLİRLİKTE ÇITAYI YÜKSELTİYOR

   

  Fast Track Data Warehouse müşterileri daha az çaba ile kullanıma hazır ve daha yüksek performans alırlar, çünkü çözümler Veri Ambarı işlemleri için optimize edilmiştir.

   

  Fast Track Data Warehouse ile tipik bir çevrimiçi işlem (OLTP) veritabanı arasındaki fark, tüm bileşenlerin –işlemciden diske kadar- çevrimiçi analitik işlem (OLAP) için dengelenmiş ve ayarlanmış olması ve potansiyel performans darboğazlarını ortadan kaldırmaya odaklanılmış olmasıdır.

   

  Rastgele IO yerine dizisel IO için optimize edilmiş olan tüm Fast Track Data Warehouse'lar, işlemci çekirdeği başına 200 MB/sn aktarabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu da diğer öncü Tedarikçilerin fiyatının beşte birinden daha düşük maliyetle benzer performans sağlamaktadır.

   

  Microsoft’un teknik rehberliği ve en iyi uygulamalarını kullanan Data Warehouse yöneticileri ve DBA'lar, veri ambarlarının sorunsuz bir şekilde devreye alınmasını ve tutarlı ve tahmin edilebilir bir şekilde çalışmasını bekleyebilirler.

   

   

  VERİ AMBARI İŞLEMLERİNE DAHA İYİ BİR YAKLAŞIM

   

  Fast Track Data Warehouse çözümleri, veri ambarı işlemlerine sağlam ve bütüncül bir yaklaşım ile tasarlanır, test edilir ve devreye alınır. Windows® konfigürasyonu ve SQL Server veritabanı yönetimindeki en iyi uygulamaları kullanarak müşterilerin tahmin edilebilir performans sunan Veri Ambarları oluşturmalarına yardımcı olurlar.

   

  Fast Track yaklaşımı gücünü yalnızca tutarlı ve güvenilir donanımdan değil, ayrıca sıkıştırma, paralel bölümlendirme ve yıldız birleştirme sorgu optimizasyonu gibi SQL Server 2008 Enterprise'da bulunan gelişmiş veri ambarı geliştirmelerinden de almaktadır.

   

  Güncellenmiş olan en iyi uygulamalar yaklaşımı, daha iyi performans için uygulayıcılara adım adım teknik kılavuz bilgiler. Bu yeni Fast Track yaklaşımı, hızlı devreye alma ve yapılandırma ile veri ambarı ekibinin becerisini ve tepki verme yeteneğini geliştirir.

   

  §  Size özgü iş yükü ve performans ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirin

  §  SQL Server 2008 Enterprise'daki veri ambarı geliştirmeleri ile performans, ölçeklenebilirlik ve yönetilebilirliği arttırın

  §  Yerleşmiş veri ambarı en iyi uygulamalarını kullanarak güvenle oluşturun, ayarlayın ve devreye alın

   

  İLERİYE BAKMAK

   

  Fast Track Data Warehouse'lar, SQL Server üzerinde büyük ölçekli kurumsal veri ambarı işlemleri için sağlam bir yol haritası sunarlar. Verilerinizin büyüklüğü yüzlerce terabayt'lara ulaştıkça Fast Track veri ambarınız SQL Server Parallel Data Warehouse  çözümünün bir parçası haline gelebilir. Günümüzde Fast Track konfigürasyonlarında oluşturulan veri ambarları, bir Madison hub ve bağlı bileşen mimarisindeki tam entegre SMP "bağlı bileşenleri" olabilirler.

  Kategori MICROSOFT
  Pazar, 12 Aralık 2010 20:34

  Yapı Kredi Bankası DataWarehouse Uygulaması

   data_warehouse_reporting2

   

   

  "YKB Oracle 8i üzerinde geliştirdiği DataWarehouse uygulamasını yedi hafta içerisinde Sybase IQ ya taşıyarak, on aylık geri ödeme süresi ile yatırım geri dönüş maliyetinde %154 kazanç sağlamış oldu. Türkiye' nin ilk özel bankası olan Yapı Kredi Bankası, 500 şubeye sahip olmakla beraber ve leasing, faktoring, sigorta, Yatırım Bankacılığı gibi çeşitli finans kurumlarında uluslararası iştiraki olan bir bankadır. Aynı zamanda kredi kartları iş hacminde de lider bir banka konumundadır. Bu kredibiliteyi, büyümeyi ve müşteri memnuniyetini sürsürebilmek için bilgi teknolojilerine yatırım yapan lider kurumlardan biridir.

  Mevcut datawarehouse larında 25 farklı operasyonel sistemden gelen bir terabyte tan fazla veri mevcut bulunmaktaydı. Önceden tanımlı ve ayarlanmış sorguların sonuçları 24 saatten uzun süren bir süre zarfında alınmakta idi. Data setlerinin büyüklüğü sorgulama işlemini hem güçleştiriyor hem de zaman kaybına yol açıyordu. Ad-hoc sorgular hemen hemen imkansız hale gelmekte idi. YKB bu sistemi performansı artırarak, düşük maliyetler çerçevesinde ihtiyaçlarını karşılamak üzere değiştirmeye karar verdi. Çözüm alternatiflerini değerlendirirken, üç farklı vendor ı üç günlük analiz ve Proof-of-concept çalışması yapmak üzere davet etti. Hedefleri, 8 hafta içerisinde production ortamına geçiş yapmak üzere, en hızlı ve doğru bir şekilde migration planını çıkarabilmek olmuştu. Sorgulama da hızlanma, veri depolamada en düşük kaynaka ve performans önem verdikleri kriterler arasında yer almakta idi. Ve sonuç olarak YKB, Sybase IQ ürününü seçti. YKB uygulama grubu ile iki Sybase danışmanı tarafından oluşturulan bir proje grubu sayesinde, yeni sistem yedi hafta içerisinde hayata geçirildi. Yeni oluşturulan datawarehouse uygulaması, kolon tabanlı çalışma metodolojisine dayalı olup, yüksek bir performans göstermeyi başardı. Sorgu cevap sürelerinde mükemmelliğe erişildi: Sorguların %88.4 bir saniye yada daha az sürede gerçekeşmektedir, %7 si 1-10 saniye içerisinde, %1.7 si 10-30 saniye arasında gerçekleşmektedir.

  Ayrıca, yeni kurulan sistem tamamı ile SQL uyumlu olduğu için, veritabanı yönetcilerinin kısa sürede bu sisteme hakim olması oldukça kolay olmuştur. YKB eskiden bir terabyte yer tutan verilerini, artık Sybase IQ üzerinde 350 gigabyte lar seviyesine indirmiştir. 12 CPU lu sistem yerine 3 CPU lu bir sistem üzerinde DW uygulamalarını çalıştırmaktadırlar. YKB bünyesinde satış, pazarlama ve kredi kartları çalışanları kolay ve hızlı bir şekilde yeni sisteme olaşabilmekte ve kompleks ad-hoc sorgular çalıştırabilmektedirler."

  Kategori Duyrular
  Çarşamba, 03 Kasım 2010 08:21

  SQL Performans İyileştirme

  Bu makalemizde SQL izleme yöntemlerini ve iyilestirme senaryolarina bakis açimizi irdeleyecegiz.Çogu kez raporlarimizin saatlerce çalistigi durumlar olmustur veya çok kisa sürede çalismasi gereken sorgularimizin neden uzun süre çalistigini merak etmisizdir.Simdi bu tip problemler için çözüm yöntemlerine kisaca bi bakalim

  Neden SQL Izleme-Iyilestirme?


  SQL iyilestirme islemi ile genel olarak sunlar hedeflenmektedir

   

  • Büyük tablolar üzerindeki gereksiz “full-table” erisimlerin indeksli erisime dönüstürülmesi,
  • Küçük tablolar üzerindeki “full-table” erisimleri cach’lemek,
  • Indeks kullaniminin optimum düzeyde oldugunu garantilemek,
  • Optimal JOIN teknikleri kullanmak,
  • Tune complex subqueries to remove redundant access

   

  Ne Zaman SQL Izleme-Iyilestirme?

   

  Bir SQL sorgusunun iyilestirilmesini çesitli kosullar tetikleyebilir. Bunlar arasinda kullanici tarafindan islemin uzun sürdügü seklinde yapilan geri bildirimler olabilecegi gibi, yapilan izleme, istatistik toplama çalismalari kapsaminda sorgunun fazla kaynak kullandiginin tespit edilmesi de yer alabilir. Üzerinde çalisilmasi gereken sorguya karar verildiginde, inceleme ve test çalismalarinin, olabildigi ölçüde uygulamadan ve diger ara katmanlardan bagimsiz olarak gerçeklestirilmesi yararli olacaktir. Buradaki amaç uygulamanin kendi yapisindan kaynaklanan farkli islemleri devre disi birakarak, sadece SQL’in optimizasyonuna yogunlasilmasidir. Bu nedenle, kullanilan izleme araçlari ile, sorunlu oldugu düsünülen SQL sorgusu tespit edildikten sonra dogrudan sorgu üzerinde çalisilmalidir.

   

  Sorgularda dikkat edilmesi gereken bir diger husus da, “literal” veya “bind” kullanimidir. “Literal”de, asagidaki örnekte oldugu gibi, where kosulu içinde bir deger (value) belirtilmistir.

   

  SQL> select ad,soyad from calisan where calisan_id=765;

   

  “Bind”da ise asagida belirtildigi gibi bir parametre kullanimi vardir

   

  SQL> select ad,soyad from calisan where calisan_id=:B1;

   

   

  “Bind” ve “literal” kullanimda farkli çalisma planlari ortaya çikabileceginden, orijinal sorguda hangisi kullanilmissa, iyilestirme çalismalarinin da bunun üzerinde yogunlasmasi gerekir.

   

  Production ortamindaki veritabanlarini olabildigi ölçüde yansitan test veritabanlari mevcut ise, sorgu iyilestirme çalismalarinin test veritabanlarinda yapilmasi daha saglikli olacaktir. Her sorgudan önce buffer cache’in flush edilmesi veya veritabaninin kapatilip açilmasi ile daha dogru ölçüm degerleri elde edilebilecektir.

   

  SQL Izleme Yöntemleri

  1. TRACE Kullanimi

   

  TRACE, bir sorgunun, batch islemin veya tüm sistemin ölçümü için kullanilabilecek bir yöntemdir. Sistem üzerindeki darbogazlarin olustugu noktalarin tespiti için yararli olan genis kapsamli bir yöntemdir. TRACE

   

  • Sorguyu çalistirir, çalisan sorguyla ilgili olarak istatistik üretir,
  • Uygulama gelistiricilerin sorgunun her bir bölümünü analiz etmesine yardimci olur.

   

  TRACE ile yapilan izlemede, user_dump_dest initora parametresi ilen belirtilen dizine ora_nnnnn.trc söz diziminde bir trace dosyasi olusturulur.

   

  TRACE’in bulunulan session’dan baslatilmasi mümkün oldugu gibi, bir baska session’in çalismasi da izlenebilir.

   

  Bulunulan session için TRACE islemi :

   

  SQL> alter system set timed_statistics=true;

  SQL> alter session set max_dump_file_size=20000;

   

  SQL> show parameter user_dump

   

  NAME TYPE VALUE

  ---------------- ------- --------------------

  user_dump_dest string /usr/oracle10/rdbms/log/udump

   

  SQL> alter session set SQL_TRACE true;

   

  SQL> select MUSTERI_ADI from MUSTERI where MUSTERI_NO=1;

   

  ..

   

  SQL> select * from dual;

   

  SQL> alter session set SQL_TRACE false;

   

  Dump dosyasinin olustugu dizinde, ilgili trace dosyasinin içerigi incelenir.

   

   

  Dump file /usr/oracle10/rdbms/log/udump/tst1_ora_1105.trc

  ……

  =====================

  PARSING IN CURSOR #1 len=32 dep=0 uid=0 oct=42 lid=0 tim=164924072960 hv=789637826 ad='7b4fa270'

  alter session set sql_trace true

  END OF STMT

  EXEC #1:c=1952,e=2048,p=0,cr=0,cu=0,mis=1,r=0,dep=0,og=4,tim=164924072960

  *** SESSION ID:(1633.1093) 2007-05-16 13:55:46.154

  =====================

  PARSING IN CURSOR #5 len=28 dep=0 uid=0 oct=3 lid=0 tim=164932504576 hv=4187904027 ad='7b29b108'

  select MUSTERI_ADI from MUSTERI where MUSTERI_NO=1;

  ……

   

  Baska session için TRACE islemi :

   

  Izlenmesi istenen sesssion’a ait SID ve SERIAL# bilgileri elde edilir (Örnek olarak TEST kullanicisi seçilmistir).

   

  SQL> alter system set timed_statistics=true;

   

  SQL> alter session set max_dump_file_size=20000; -- OS block

   

  SQL> select SID, SERIAL# from v$session where username=’TEST’;

   

  SID SERIAL#

  ---------- ----------

  163 110

   

  Elde edilen bu SID ve SERIAL# degerleri, asagidaki sekilde kullanilarak trace baslatilir.

   

  SQL>execute dbms_system.set_sql_trace_in_session('163','110',true);

   

   

  Trace’in sonlandirilmasi için ayni komut, false parametresi ile çalistirilir (Asagidaki komu isletilmezse izlenen kullanicinin o session’dan çikana kadar yapacagi sonraki islemler de ayni trace dosyasina eklenir).

   

  SQL>execute dbms_system.set_sql_trace_in_session('163','110',false);

   

  Dump dosyasinin olustugu dizinde, ilgili trace dosyasinin içerigi incelenir.

   

   

  Dump file /usr/oracle10/rdbms/log/udump/tst1_ora_1105.trc

  ……

  =====================

  PARSING IN CURSOR #1 len=32 dep=0 uid=0 oct=42 lid=0 tim=164924072960 hv=789637826 ad='7b4fa270'

  alter session set sql_trace true

  END OF STMT

  EXEC #1:c=1952,e=2048,p=0,cr=0,cu=0,mis=1,r=0,dep=0,og=4,tim=164924072960

  =====================

  PARSING IN CURSOR #5 len=28 dep=0 uid=0 oct=3 lid=0 tim=164932504576 hv=4187904027 ad='7b29b108'

  select MUSTERI_ADI from MUSTERI where MUSTERI_NO=1;

  ……

   

  2. EXPLAIN PLAN Kullanimi

   

  EXPLAIN PLAN ile, sorgu çalistirilmaksizin, Oracle optimizer tarafindan izlenecek plan görüntülenir. Bu yöntem, sorgunun çok uzun sürdügü durumlarda tercih edilebilir. Sorgunun süresine, getirecegi kayitlara ihtiyaç olmadan sadece çalisma planinin elde edilmesi için yararlidir.

   

  1. Izleme islemini yapacak kullanicinin öncelikle bir PLAN_TABLE tablosuna sahip olmasi gerekir. Genellikle $ORACLE_HOME/rdbms/admin dizini altina yer alan utlxplan.sql script’i, izleme islemini yapacak kullanici tarafindan SQL*Plus’tan çalistirilir.

   

  SQL> @utlxplan

   

  1. Izlenecek sorgu SQL*Plus’tan asagidaki sekilde çalistirilir.

   

  SQL> explain plan

  set statement_id=’MUSTERI’ for

  select MUSTERI_ADI

  from MUSTERI

  where MUSTERI_NO=1;

   

  1. Plan, asagidaki sorgu ile görüntülenir.

   

  SQL> select lpad(‘ ‘,2*(level-1)) || operation || ‘ ‘

  || options || ‘ ‘ || object_name || ‘ ‘ ||

  Decode(id,0, ‘Cost = ‘ || position) “Query Plan”

  Kategori Oracle
  • «
  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  Sonraki 
  •  Son 
  • »
  Sayfa 1 / 5
  You are here Kategoriler MICROSOFT Tarihe göre etiket öğelerini görüntüle: sql