Change Font Size

Change Screens

Change Profile

Change Layouts

Change Direction

Change Menu Styles

Cpanel
Tarihe göre etiket öğelerini görüntüle: oracle
Pazartesi, 24 Ocak 2011 08:30

Oracle Bulut Bilişim Zirvesi

http://www.bilgicozumleri.com/Etkinlikler/oracle-bulut-bilisim-zirvesi

EtkinlikTarihi:
09.02.2011 / Çarşamba
EtkinlikYeri:
Ritz Carlton, Balo Salonu, Süzer Plaza, Askerocağı Cad. No: 15, Elmadağ,

Doğru Strateji ve Yol Haritası Ne Olmalı?

Değerli Davetlimiz,

Bulut Bilişim’in hız ve maliyet konularında net olarak faydalar getirdiğini biliyoruz,

Peki aşağıdaki soruların yanıtlarını bildiğinize emin misiniz?

* Bulut Bilişim konusundaki umutlar, yanılgılar ve gerçekler nelerdir?
* Bulut Bilişim’e nasıl geçiş yapılmalıdır?
* Mevcut BT yatırımından nasıl faydalanılabilir?
* BT yönetim süreçleri Bulut Bilişim ile nasıl optimize edilebilir?
* BT departmanı, doğru strateji ve yol haritası ile kurum içi bulut bilişimin tasarlanması, hayata geçirilmesi ve yönetilmesi konusunda nasıl üstün bir servis sağlayıcıya dönüşebilir?

Şimdi kayıt olun!

9 Şubat 2011 
9:30 - 17:15

Ritz Carlton
Balo Salonu
Süzer Plaza, 
Askerocağı Cad. No: 15 
Elmadağ, 
Şişli - İstanbul


İster Bulut Bilişim kurumunuz için hala düşünce aşamasında olsun, ister kurumunuzda çoktan bir Bulut Bilişim modeli benimsenmiş olsun. Etkinliğimize katılarak kurumunuzun Bulut Bilişim modelinden nasıl tam anlamıyla fayda sağlayabileceği konusunda pratik yaklaşımlar görme fırsatı elde edeceksiniz.

Oracle ile sağlam ve güvenilir bir temel üzerine inşa edilecek Bulut Bilişim modelinin farkını, referans mimariler ve proje örnekleri ile ortaya koyacağımız etkinliğimize katılımınızdan onur duyacağız.

Saygılarımızla,
Oracle Türkiye

Kategori Duyrular

Oracle Data Integrator kurulduktan sonra master ve work repositoryleri oluşturulması hakkında makalemizi  paylaşıyor olacağım.Bu makaleyi link vermeden veya sitemizin ismi geçmeden paylaşabilirsiniz.Önemli olan bu yazıyı okurken bizim sizlere küçükte olsa bi katkı sağlayabilmemizdir.

Master Repository : Şirketin IT kaynaklarının yapısını , güvenlik bilgilerini , proje ve veri kaynaklarıyla ilgili bilgilerin tutulduğu repository’dir.Sadece bir tane master repository gereklidir.

Work Repository : Veri kaynakları , projeler ve kullanımlarıyla ilgili bilgilerin tutulduğu repository’dir.

Repository’leri yaratmak için adım adım şunlar yapılmalıdır :

Repository disk alanları yaratılır.

Master Repository yaratılır.

Master Repository’e bağlanılır.

Work Repository yaratılır.

Work Repository’e bağlanılır.

NOT : Repositoryler ANSI ISO 89 syntaxını destekleyen her hangi bir ilişkisel veri tabanında yaratılabilir.Her bir repository için 200 mblik yer gereklidir.

REPOSITORY  DİSK ALANI YARATMA

Oracle : Master repository’e karşılık snpm , Work repository’e karşılık snpw şemaları yaratılır.

SQL> create user identified by   default tablespace temporary tablespace   ;

SQL> grant connect, resource to ;

Örnek :

create user SNPM_MASTER_YUSUF identified by SNPM_MASTER_YUSUF default tablespace USERS temporary tablespace TEMP; 

grant connect, resource to SNPM_MASTER_YUSUF; 

create user SNPW_WORK_YUSUF identified by SNPW_WORK_YUSUF default tablespace USERS temporary tablespace TEMP; 

grant connect, resource to SNPW_WORK_YUSUF;

Microsof SQL Server : Master repository’e karşılık db_snpm , Work repository’e karşılık db_snpw veri tabanları yaratılır.Bu veritabanlarına yetkili snpm ve snpw kullanıcıları yaratılır.

CREATE LOGIN

WITH PASSWORD = '',

DEFAULT_DATABASE = ,

DEFAULT_LANGUAGE = us_english;

USE ;

MASTER REPOSITORY YARATMA

1-Start Menu, Programs > Oracle Data Integrator > Repository Management > Master Repository Creation seçilir.

 

2-Aşağıdaki sahalar doldurulur.

Driver : Repository’nin yaratılacağı veri tabanına erişmek için kullanılacak driverdır. 

URL : Veri tabanına erişmek için kullanılacak url’dir. 

User : “snpm” şemasına erişmek için yaratılan kullanıcı. 

Password : Kullanıcının şifresi. 

ID : 0’dan farklı spesifik bir id.Repositoryler arasındaki import – export işlemlerini etkiler. 

Technologies : Repository’nin bulunacağı teknoloji seçilir. 

Language : Master repository’nin dili seçilir. 

    3-  ‘OK’ butonuna basılıp , master repository yaratılır.

odi1

Şekil 1 : Master Repository Yaratma Ekranı

MASTER REPOSITORY’E BAĞLANMA

Master repository’e bağlanmak için :

1) Start Menu, Programs > Oracle Data Integrator > Topology Manager seçilir.

2) “New” butonuna basılır.(“Login Name”in yanındaki ilk buton.)

3) Aşağıdaki alanlar doldurulur.

Oracle Data Integrator Connection :

Login Name : Genel bir ad.(Örnek : Repository) 

User : SUPERVISOR (Büyük Harflerle) 

Password : SUNOPSIS (Büyük Harflerle) 

DBMS Connection (Master Repository) :

User : Master Repository’e erişmek için tanımladığınız kullanıcı. 

Password : Kullanıcının şifresi.

Driver’s List : Master Repository’e bağlanmak için gerekli olan driver seçilir. 

URL : Veri tabanına erişmek için kullanılacak url’dir. 

4)  “Test” butonuna basılarak , bağlantının çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

5)  “OK” butonuna basılır ve “Topology Manager” açılır.

odi2

 

WORK REPOSITORY YARATMA

1)  “Topology Manager” ile master repository’e bağlanılır.

2)   Açılan ekranda Topology -> Repositories -> Work repositories’e sağ tıklanır ve “Insert Work Repository” seçilir.Açılan ekranda “work repository”e bağlanabilmek için , bağlantı parametreleri girilir.

odi3

3)  Aşağıdaki alanlar doldurulur :

Name : Work Repository bağlantı adı girilir. 

Technology : Work Repository’nin bulunacağı teknoloji seçilir. 

User : Work Repository’e erişmek için tanımladığınız kullanıcı. 

Password : Kullanıcının şifresi. 

JDBC Tabında -> JDBC Driver : Work Repository’nin yaratılacağı veri tabanına erişmek için kullanılacak driverdır. 

JDBC Tabında -> JDBC URL : Work Repository’nin bulunacağı veri tabanına erişmek için kullanılacak url’dir. 

odi4

4)  “Test” butonuna basılarak , bağlantının doğru çalışıp çalışmadığı test edilir.

5 ) “OK” butonuna basılarak , Work Repository bağlantı bilgileri ekranı kapatılır.Açılan ekranda Repository için uniq isim ve id girilmesi istenir.

6)  “Work Repository” ekranında aşağıdaki parametreler girilir.

ID : Work Repository’e 1’den 998’e kadar uniq bir id verilir. 

Name : Work Repository’e uniq bir isim verilir.(Örnek : WORKREP1) 

Type : Listeden “development” seçilir.            

7) “Ok” butonuna basılır ve “Work Repository” yaratna işlemi başlatılır.

8) “Work Repository” yaratıldığı zaman “Work Repository” ekranı kapanır. “Work Repository”e , “Designer” ve “Operator” modullerinden ulaşılabilir.

WORK REPOSITORY’E BAĞLANMA

Workr repository’e bağlanmak için :

1) Start Menu, Programs > Oracle Data Integrator > Designer seçilir.

2) “New” butonuna basılır.(“Login Name”in yanındaki ilk buton.)

3) Aşağıdaki alanlar doldurulur.

Oracle Data Integrator Connection :

Login Name : Genel bir ad.(Örnek : Repository) 

User : SUPERVISOR (Büyük Harflerle) 

Password : SUNOPSIS (Büyük Harflerle) 

DBMS Connection (Master Repository) :

User : Master Repository’e erişmek için tanımladığınız kullanıcı. 

Password : Kullanıcının şifresi.

Driver’s List : Master Repository’e bağlanmak için gerekli olan driver seçilir. 

URL : Veri tabanına erişmek için kullanılacak url’dir. 

Work Repository :

Work Repository Name : Work Repository yaratırken verdiğiniz isim.(Örnek : WORKREP1) 

4)  “Test” butonuna basılarak , bağlantının çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

5)  “OK” butonuna basılır ve “Topology Manager” açılır.

odi5

DEMO PROJE

Start Menu > Programs > Oracle Data Integrator > Examples , Start Demo Environment seçilireke , demo için hazırlanmış olan , repositoryler başlatılır.

DESİGNER’I BAŞLATMA

odi6

1) Start Menu > Programs > Oracle Data Integrator > Designer

2) Login Name kısmından uygun olan kullanıcı adı seçilir.Demo için “Getting Started – ETL Project” seçilir ve şifre boş bırakılır.

3) “Ok” butonuna basılarak , repository’e bağlanılır.

4) “Designer” ekranı açılır.(Designer açılırken karşınıza çıkan ekrandan “Close” butonuna basıp , çıkınız.)

 

 

 

 

  Kategori Oracle
  Perşembe, 20 Ocak 2011 11:42

  Her Yönüyle Oracle Data Integrator

  Datawarehouse sistemleriyle ilgili araştırmalarımda çok güzel bir yazıyla karşılaştım 

  http://www.iszekasi.com/joomla155/index.php/tr/blog/23-oracledb/202-oracle-data-integrator.html sitesinde de göreceğiniz gibi ODI kullanımı ve çözümlerine yönelik dökümanı inceleyelim

  İş Zekası projelerinin %60-%80 eforu verinin kaynak sistemlerden çıkarılması, gerekli çevrimlerin yapılması ve hedef sistemlere yüklenmesi (ETL) aşamalarında harcanmaktadır. Bu amaç için çok çeşitli ürünler aynı yöntemlerle veri çevrimlerini yapmakta ve veri akışını oluşturmakta. İşte bu ESKİ ihtiyaca YENİ bir yaklaşım getirmektedir Oracle Data Integrator (ODI) .

  Önceleri sadece veri ambarlarının oluşturulması için kullanılmakta olan bu tür ürünler artık bir kurumdaki tüm veri entegrasyon amaçları için  de kullanılıyor ve  veri entegrasyonu konusunda uzmanlaşmış olan veri ambarı uzmanları ise artık kurumların veri entegrasyon ortamlarının da oluşmasında önemli roller oynamakta.

  Oracle Data Integrator  heterojen ortamların batch, real time, event oriented, message oriented, service oriented veri entegrasyonu için tekleştirilmiş bir arayüz ile yeni bir yaklaşım getirmekte ve entegrasyon süreçlerinin geliştirilmesi için gereken eforu projenin %60-%80 lerinden %30-%40 larına düşürebilmektedir.

  ODI’ın öne çıkan özelliklerini aşağıdaki başlıklarda inceleyelim:

  -          ETL değil ELT

  -          Knowledge moduller (şablonları)

  -          Her aşamada veri çevrimi (kaynak, hedef ve veri işleme alanlarında)

  -          Changed Data Capture (Değişen verinin bulunması)

  -          Master Data Management

  -          Servis Odaklı Mimari (SOA )

  -          Java mimarisi – Tüm platformlar için tek uygulama

  -          Erişebilirlik

  -          Öğrenme hızı

  ETL Değil ELT

  Bu tür ürünlerin tarihçesine baktığımızda 3 ana aşamayı görüyoruz.

  1-      Veri taşınması ve çevrimi için kod üreten ürünler. Bunlar platformalara göre Cobol, C kodları üreten uygulamalardı.

  2-      Kendi server’ında veri işlemeyi yapan ürünler.

  3-      Veri tabanlarını kullanıp veri işleyen ürünler.

  ODI üçüncü nesil bir ürün, veri işleme işini bu konuda zaten büyük yatırımlar yapan veri tablarına bırakmakta ve kendisi veri tabanlarının en güçlü yanlarını kullanarak verinin çevrimini sağlamakta. Diğer birçok ürün piyasaya çıktığında veri tabanlarının SQL lerinde  CASE komutu yoktu, böyle düşününce veriyi işleyecek ayrı bir server fikri anlamlıydı. Oysa günümüzde veri tabanlarına baktığımızda (ör: Oracle 10g, Teradata, DB2, SQL Server 2005, Sybase IQ ) veri işleme anlamında çok güçlüler. Kurumlar veri tabanlarına ciddi bir yatırımı halihazırda yapmış bulunuyorlar. Bu gücü iş zekası ortamlarının oluşturulması için gereken veri işleme aşamasında neden kullanmasınlar?

  ODI kaynak sistemlerden veriyi toparlayıp tasarıma göre staging veya hedef veri kaynağında birleştirip konsolide ediyor ve gereken çevrimi veri tabanı içerisinde yapıp hedefe yüklüyor. Kaynak ve hedef veri kaynaklarının en güçlü yanlarını kullanarak çevrimi yapabiliyor. Yapılan çevrimlerin %90 ı SQL’ler ile yapılabiliyor.

  ELT kelimesinden de anlaşılacağı üzere önce veri kaynaktan çıkarılıyor (Extract) sonra hedef veya staginge yükleniyor (Load) ve çevrim yapılıyor (Transform).

  ELT yaklaşımında kaynak ile hedef arasında herhangi bir server olmadığından verinin network üzerinden yolculuğu da kısalmış oluyor. ETL ürünlerindeki gibi ayrı bir server’ın bakımı ve kurulumu gibi yüklerde ortadan kalkmış oluyor.

  Veri tabanları üzerinde çevrim yapmaktan bahsediyorsak bunun SQL’ler ile yapıldığını tahmin etmişsinizdir. Yeni bir scripting öğrenmenize gerek kalmadan tüm veri  çevrim işini SQL in gücünü kullanarak yapabiliyorsunuz.

  ELT yaklaşımında veri genel olarak bulk olarak işleniyor. Veri tabanlarının bu konuda yapmış oldukları performans yatırımlarını düşündüğünüzde performans arttırma konusunda da elimizdeki veri tabanımızın bize sunduğu fırsatları kullanıyor oluyoruz.

  Kısaca ODI ile veri tabanları üzerinde, ayrı bir scripting öğrenmeden, yüksek performans ile ve geliştirme süresini ciddi miktarda azaltarak veri entegrasyonu yapılabiliyor.

  Knowledge Modul’ler (Şablonlar)

  Lego parçacıkları gibi birçok veri işleme modülünüzün olduğunu düşünün, onlarca modül (sort, transform, join vs.) ve karşımızda bir veri entegrasyonu problemi var. Bu modulleri kullanarak bir süreç tasarlayacaksınız. Tasarladınız, ileriki aşamalarda optimizasyonunu yapacaksınız. Optimizasyonu yaptıktan sonra benzer durumdaki belkide yüzlerce akış için aynı işi tekrarlayacaksınız. ODI ın devrimsel farkı bu noktada ortaya çıkmakta, knowledge modul adı verdiğimiz şablonlarınız var ve yukarıda bahsedilen zorluklarla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Verinin bir ortamdan başka bir ortama taşınması, değişik ortamlardaki verinin entegre edilmesi, değişen veri ile hedef sistemlerin beslenmesi vs. gibi aşamaların her birisi için çeşitli şablonlar bulunmakta.

  Knowledge Modul (KM) ler binlerce kişi tarafından test edilmiş, optimum çözümleri size sunmuş oluyor.  İş zekası projelerinde veri entegrasyonu için harcanan zamanın çoğu ETL için harcanıyor demiştik. ETL süreci içerisinde de en fazla efor ise karşımıza çıkan problemler için geliştirmek zorunda olduğumuz veri akışlarının tasarımı. ODI birçok değişik durum için bu tür problemlerin çözümünü de beraberinde sunmasıyla hayatımızı kolaylaştırmaktadır.

  Her Aşamada Veri Çevrimi

  Verinin çevrimi çoğunlukla SQL’ler ile yapılıyor demiştik; kaynak, hedef ve staging veri kaynaklarımızın olduğunu düşünürsek çevrimin nerede yapılacağı ihtiyacımıza ve zorunluluklarımıza göre ODI içerisinde tasarlanabiliyor. Basit bir örnekle verecek olursak: kaynak sistemde text bir bilgi var ve uzunluğu 100 karakter, hedef ise 80 karakter, uzunluğu 100 den 80’e indirirken SUBSTR komutunu 2 nokta çalıştırabiliriz.

  -          Kaynaktan veriyi çekerken

  -          Kaynak sistemdiki bilgiyi staging’e aynı uzunlukla taşıyıp konsolide ederken

  -          Hedef veri kaynağına yüklerken çalıştırabiliriz

  Bu esnekliğin bize kazandırdıklarını da şöyle özetleyebiliriz:

  -          Veri işleme yükünün veri tabanları arasında istenen şekilde dağıtılması

  -          Network trafiğinin azaltılması

  -          Her veri tabanının güçlü yanını kullanabilme

  Changed Data Capture (Değişen Verinin İşlenmesi)

  Günlük olarak yükleme yapılan bir veri ambarı düşündüğümüzde kaynak sistemlerden değişen verinin alınması zorunluluğu ortaya çıkmktadır. ODI içerisinde değişen verinin veri tabanı loglarından okunarak veya triggerlar ile bulunabilmesi için çeşitli knowledge moduller de bulunmaktadır. Örneğin kaynak sistemi Oracle olan bir kurumda operasyonel sistem tablolarından değişen verinin sisteme en az yük getirecek şekilde bulunabilmesi basit bir şekilde mümkün olmaktadır.

  Değişen verinin veya tüm verinin işlenmesi için iki farklı akışın oluşturulması da gerekmemektedir, sadece bir check box ın işaretlenmesi ile akışın değişen veriyle çalışmasının sağlanması mümkün olmaktadır.

  Master Data Management

  Bugüne kadar kurumda bulunan hiçbir operasyonel sistemin sorumluluğu müşteri, ürün vs. verisinin tekliğini, doğruluğunu ve bütünlüğünü gözetmek değildi. Master Data’yı  ise bu sorumluluğu alan sistem olarak düşünebiliriz. ODI değişik ortamlarda bulunan master verinin Master Data üzerinde konsolide edilmesi ve diğer tüm sistemlerle paylaşılması konusunda organizasyonlara yardımcı olabilmektedir. Veri seviyesinde yapılan bu entegrasyon aynı zamanda Servis Odaklı Mimari geçişlerinde de servislerin tanımlama zorluklarını da basitleştirmiş olmaktadır.

  Servis Odaklı Mimari

  ODI ile oluşturulan veri çevrimin ve verinin kendisi web service’ler ile dış kullanımlara açılabilmektedir. Veri çevrimi için dış ortamlarda bulunan web service leri de ODI içerisinden kullanılabilmektedir. Bu olanaklar ile verinin ve veri çevrim süreçlerinin kurumların SOA altyapıları ile entegrasyonu mümkün olabilmektedir.

  Java Mimarisi

  ODI tamamı ile java ile geliştirilmiş ve dolayısıyla ortam bağımlılığı yoktur. Aynı kodun windows, linux ve unix ortamlarında çalışabiliyor olması uygulamanın geliştirme maliyetinide düşürdüğünden kurumlara maliyet olarak avantaj sağlayacağı da düşünülebilir.

  Erişebilirlik

  ODI tüm JDBC,ODBC desteği olan populer veri tabanlarını ayrı bir connectore ihtiyaç duymadan kaynak veya hedef olarak kullanabilmektedir.

  İlişkisel veri tabanları yanında çok boyutlu veri tabanları (Essbase), text dosyalar, xml, JMS tabanlı veri kaynaklarını da kullanabilmektedir.

  Öğrenme Hızı

  Son olarak ODI ı öğrenmek için harcayacağımız efordan bahsedelim; SQL bilgisi olan bir uygulamacı 2 günlük bir eğitim sonunda  ELT işleri tasarlayabiliyor duruma gelebiliyor.

  Bazı durumlarda uygulamacıların uzun zamanlarını alan hata mesajlarının anlaşılması da önemli bir konu. Veri ile uğraşan her uygulamacının SQL bildiği varsayılabilir ve ODI ın hata mesajları SQL hataları şeklinde kullanıcılara sunuluyor. Bu fark Hataların anlaşılması aşamasında ciddi bir kolaylık sağlayabiliyor.

  Knowledge Moduller sayesinde değişik uygulamacıların geliştirdikleri uygulamaların standartlaştırması  kaygısı ortadan kaybolmaktadır. Her kullanıcının geliştirmesi gereken  onlarca adım zaten ODI tarafından KM ile hazır sunulmaktadır. Uygulamacılar verinin akışı ile ilgili herhangi bir tasarım yapmamakta sadece veri eşleştirilmesi (mapping) yapmaktadırlar.

  Sonuç

  Yukarıda öne çıkan özellikleri anlatılan ODI ürünü içerisinde aynı zamanda metadata yönetimi, scheduling, process flow tasarımı, data quality firewall gibi birçok özellikleri de mevcuttur.

  Özet olarak söyleyecek olursak; veri tabanlarını en iyi şekilde kullanıp, basit ve yüksek performansta veri entegrasyonu yapabileceğimiz bir ürün ODI.

  Veri ambarı ve veri entegrasyonu projelerinde yeni bir yaklaşımla benzer geleneksel ürünlerin bir adım önüne çıkmaktadır.

  Kategori Oracle
  Çarşamba, 19 Ocak 2011 20:46

  Oracle Pl/sql Programming In Simple Steps

  Image  Oracle Pl/sql Programming In Simple Steps
  Kogent Learning Solutions Inc. | 2008 | ISBN: 8177228552 | 240 pages | PDF | 12 MB


  This book effectively explains the concept of PL/SQL programming. It gives short yet complete description of the PL/SQL programming concepts and explains them step by step. This book provides core information that every PL/SQL developer should know to write PL/SQL programs, interact with Oracle databases, perform complex calculations, and handle exceptions. Loaded with lots of examples and illustrations to explain concepts, this book would help you learn PL/SQL programming with minimal effort.

  Download Link :

  http://hotfile.com/dl/97713546/fdd5808/8177228552.rar.html

  Kategori E-BOOKS
  Çarşamba, 19 Ocak 2011 20:41

  DBA Easy Control for Oracle 4.5

  Image 
  DBA Easy Control for Oracle 4.5 | 13.85MB
  DBA Easy Control for Oracle is a versatile database management suite for Oracle DBA. The solution aggregates all the information that Oracle DBA use on a daily basis for more efficient analysis and troubleshooting. The great advantage of DBA Easy Control for Oracle is that all the requested information is stored in a separate repository which is bound to specific objects and provides instantaneous access to the necessary information about any element in your databases. The list of typical tasks that DBA Easy Control for Oracle facilitates includes, but is not limited to: creation and modification of users, scheduling a variety of SQL tasks, distribution of access rights, creation and extension of tablespaces, obtaining full database information (users, tablespaces), information about database events, technical documentation, scripts, history of privilege granting and revocation, statistical data and other essential information.

  The powerful logging engine keeps track of every event taking place in the system, which is especially useful for corporate security departments controlling access to valuable data. The solution can also import notifications from external monitoring systems and distribute them among administrators for further processing. The SQL tasks subsystem allows you to automate the execution of resource-intensive jobs at the time of minimal workload (e.g. nights.) Parallel execution of tasks reduces idle time and their duration. The client-server architecture of the solution implies that the data collection application uses an Oracle database to store statistical data. Therefore, if installed on a separate Oracle instance, it allows you to view database-specific information even if the database itself is currently unavailable.
  DBA Easy Control for Oracle puts you in command of your databases and makes your job easier. Make sure you add DBA Easy Control to your software arsenal!
  Download Link:
  http://hotfile.com/dl/59363110/2d668ae/DBAEasyControlforOracle4.5.zip.html
  Kategori E-BOOKS
  • «
  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Sonraki 
  •  Son 
  • »
  Sayfa 1 / 20
  You are here Kategoriler MICROSOFT Tarihe göre etiket öğelerini görüntüle: oracle