Change Font Size

Change Screens

Change Profile

Change Layouts

Change Direction

Change Menu Styles

Cpanel
Tarihe göre etiket öğelerini görüntüle: microsoft

Oracle Data Integrator kurulduktan sonra master ve work repositoryleri oluşturulması hakkında makalemizi  paylaşıyor olacağım.Bu makaleyi link vermeden veya sitemizin ismi geçmeden paylaşabilirsiniz.Önemli olan bu yazıyı okurken bizim sizlere küçükte olsa bi katkı sağlayabilmemizdir.

Master Repository : Şirketin IT kaynaklarının yapısını , güvenlik bilgilerini , proje ve veri kaynaklarıyla ilgili bilgilerin tutulduğu repository’dir.Sadece bir tane master repository gereklidir.

Work Repository : Veri kaynakları , projeler ve kullanımlarıyla ilgili bilgilerin tutulduğu repository’dir.

Repository’leri yaratmak için adım adım şunlar yapılmalıdır :

Repository disk alanları yaratılır.

Master Repository yaratılır.

Master Repository’e bağlanılır.

Work Repository yaratılır.

Work Repository’e bağlanılır.

NOT : Repositoryler ANSI ISO 89 syntaxını destekleyen her hangi bir ilişkisel veri tabanında yaratılabilir.Her bir repository için 200 mblik yer gereklidir.

REPOSITORY  DİSK ALANI YARATMA

Oracle : Master repository’e karşılık snpm , Work repository’e karşılık snpw şemaları yaratılır.

SQL> create user identified by   default tablespace temporary tablespace   ;

SQL> grant connect, resource to ;

Örnek :

create user SNPM_MASTER_YUSUF identified by SNPM_MASTER_YUSUF default tablespace USERS temporary tablespace TEMP; 

grant connect, resource to SNPM_MASTER_YUSUF; 

create user SNPW_WORK_YUSUF identified by SNPW_WORK_YUSUF default tablespace USERS temporary tablespace TEMP; 

grant connect, resource to SNPW_WORK_YUSUF;

Microsof SQL Server : Master repository’e karşılık db_snpm , Work repository’e karşılık db_snpw veri tabanları yaratılır.Bu veritabanlarına yetkili snpm ve snpw kullanıcıları yaratılır.

CREATE LOGIN

WITH PASSWORD = '',

DEFAULT_DATABASE = ,

DEFAULT_LANGUAGE = us_english;

USE ;

MASTER REPOSITORY YARATMA

1-Start Menu, Programs > Oracle Data Integrator > Repository Management > Master Repository Creation seçilir.

 

2-Aşağıdaki sahalar doldurulur.

Driver : Repository’nin yaratılacağı veri tabanına erişmek için kullanılacak driverdır. 

URL : Veri tabanına erişmek için kullanılacak url’dir. 

User : “snpm” şemasına erişmek için yaratılan kullanıcı. 

Password : Kullanıcının şifresi. 

ID : 0’dan farklı spesifik bir id.Repositoryler arasındaki import – export işlemlerini etkiler. 

Technologies : Repository’nin bulunacağı teknoloji seçilir. 

Language : Master repository’nin dili seçilir. 

    3-  ‘OK’ butonuna basılıp , master repository yaratılır.

odi1

Şekil 1 : Master Repository Yaratma Ekranı

MASTER REPOSITORY’E BAĞLANMA

Master repository’e bağlanmak için :

1) Start Menu, Programs > Oracle Data Integrator > Topology Manager seçilir.

2) “New” butonuna basılır.(“Login Name”in yanındaki ilk buton.)

3) Aşağıdaki alanlar doldurulur.

Oracle Data Integrator Connection :

Login Name : Genel bir ad.(Örnek : Repository) 

User : SUPERVISOR (Büyük Harflerle) 

Password : SUNOPSIS (Büyük Harflerle) 

DBMS Connection (Master Repository) :

User : Master Repository’e erişmek için tanımladığınız kullanıcı. 

Password : Kullanıcının şifresi.

Driver’s List : Master Repository’e bağlanmak için gerekli olan driver seçilir. 

URL : Veri tabanına erişmek için kullanılacak url’dir. 

4)  “Test” butonuna basılarak , bağlantının çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

5)  “OK” butonuna basılır ve “Topology Manager” açılır.

odi2

 

WORK REPOSITORY YARATMA

1)  “Topology Manager” ile master repository’e bağlanılır.

2)   Açılan ekranda Topology -> Repositories -> Work repositories’e sağ tıklanır ve “Insert Work Repository” seçilir.Açılan ekranda “work repository”e bağlanabilmek için , bağlantı parametreleri girilir.

odi3

3)  Aşağıdaki alanlar doldurulur :

Name : Work Repository bağlantı adı girilir. 

Technology : Work Repository’nin bulunacağı teknoloji seçilir. 

User : Work Repository’e erişmek için tanımladığınız kullanıcı. 

Password : Kullanıcının şifresi. 

JDBC Tabında -> JDBC Driver : Work Repository’nin yaratılacağı veri tabanına erişmek için kullanılacak driverdır. 

JDBC Tabında -> JDBC URL : Work Repository’nin bulunacağı veri tabanına erişmek için kullanılacak url’dir. 

odi4

4)  “Test” butonuna basılarak , bağlantının doğru çalışıp çalışmadığı test edilir.

5 ) “OK” butonuna basılarak , Work Repository bağlantı bilgileri ekranı kapatılır.Açılan ekranda Repository için uniq isim ve id girilmesi istenir.

6)  “Work Repository” ekranında aşağıdaki parametreler girilir.

ID : Work Repository’e 1’den 998’e kadar uniq bir id verilir. 

Name : Work Repository’e uniq bir isim verilir.(Örnek : WORKREP1) 

Type : Listeden “development” seçilir.            

7) “Ok” butonuna basılır ve “Work Repository” yaratna işlemi başlatılır.

8) “Work Repository” yaratıldığı zaman “Work Repository” ekranı kapanır. “Work Repository”e , “Designer” ve “Operator” modullerinden ulaşılabilir.

WORK REPOSITORY’E BAĞLANMA

Workr repository’e bağlanmak için :

1) Start Menu, Programs > Oracle Data Integrator > Designer seçilir.

2) “New” butonuna basılır.(“Login Name”in yanındaki ilk buton.)

3) Aşağıdaki alanlar doldurulur.

Oracle Data Integrator Connection :

Login Name : Genel bir ad.(Örnek : Repository) 

User : SUPERVISOR (Büyük Harflerle) 

Password : SUNOPSIS (Büyük Harflerle) 

DBMS Connection (Master Repository) :

User : Master Repository’e erişmek için tanımladığınız kullanıcı. 

Password : Kullanıcının şifresi.

Driver’s List : Master Repository’e bağlanmak için gerekli olan driver seçilir. 

URL : Veri tabanına erişmek için kullanılacak url’dir. 

Work Repository :

Work Repository Name : Work Repository yaratırken verdiğiniz isim.(Örnek : WORKREP1) 

4)  “Test” butonuna basılarak , bağlantının çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

5)  “OK” butonuna basılır ve “Topology Manager” açılır.

odi5

DEMO PROJE

Start Menu > Programs > Oracle Data Integrator > Examples , Start Demo Environment seçilireke , demo için hazırlanmış olan , repositoryler başlatılır.

DESİGNER’I BAŞLATMA

odi6

1) Start Menu > Programs > Oracle Data Integrator > Designer

2) Login Name kısmından uygun olan kullanıcı adı seçilir.Demo için “Getting Started – ETL Project” seçilir ve şifre boş bırakılır.

3) “Ok” butonuna basılarak , repository’e bağlanılır.

4) “Designer” ekranı açılır.(Designer açılırken karşınıza çıkan ekrandan “Close” butonuna basıp , çıkınız.)

 

 

 

 

  Kategori Oracle

  Image
  Publisher: Mc/Graw-H i l l 2011 | 592 Pages | ISBN: 0071700641 | PDF | 15 MB


  Leverage your Oracle DBA skills on Microsoft SQL Server 2008
  Microsoft SQL Server 2008 Administration for Oracle DBAs shows you how to use your experience as an Oracle DBA to get up to speed quickly on the Microsoft SQL Server platform. Authors with real-world expertise in both Oracle and SQL Server introduce you to fundamental concepts, such as SQL Server architecture and core administration, before guiding you through advanced techniques, including performance optimization, high availability and disaster recovery. Platform comparisons, on-the-job examples, and answers to questions raised by Oracle DBAs learning the SQL Server environment help build your skills.

  This practical guide shows you how to:
  * Identify the components of the SQL Server platform
  * Understand SQL Server architecture
  * Install and configure SQL Server software and client components
  * Define and manage database objects
  * Implement and administer database security
  * Monitor, identify, and resolve performance issues
  * Design and implement high availability, system backup, and disaster recovery strategies
  * Automate SQL Server using built-in scheduling and alerting capabilities
  * Import and export data to and from SQL Server and other RDBMS platforms
  * Upgrade existing SQL Server installations and migrate Oracle databases to SQL Server

  http://hotfile.com/dl/97899862/dc27e82/Mi_SQL_Server_2008_Administration_for_Oracle_DBAs.rar.html

  Kategori E-BOOKS

  Veri madenciliği; verilerdenüstü kapalı, çok net olmayan , önceden bilinmeyen ancak potansiyel olarak kullanılabilir bilgi veörüntülerinçıkarılması olarak tanımlanabilir.İşletmelerde, operasyonel sistemlerde gerçekleşen işlemler sonucu çeşitli veriler üretilmektedir. Geleneksel ticarette geleneksel işlemler sonucu ortaya çıkan verilere, çağımızda, elektronik işlemler sonucu çıkan veriler de eklenmiştir.İşletmelerdeki bilgi sistemlerinin, isim ve kullandıkları yöntemler açısından geçirdiği aşamaları şu şekilde sıralamak mümkündür:"Yönetim bilişim sistemleri"nin (Management Information System -MIS) stratejik karar verme sürecinde kullanılmaya başlamasıyla  "Karar destek sistemleri" (Decision Support System -DSS) ortaya çıkmıştır. Karar destek sistemlerinin istenilen bilgiyi doğru ve zamanında üretebilmesi için bu sistemlerin farklı bir yapıda kaydedilen veri ile beslenmesi gereği doğmuştur.  

  E-işletmelerde işlemlerden, operasyonel sistemlerden elde edilen verilerin depolandıkları ortamlar veri ambarlarıolarak adlandırılmaktadır. Bu veriler daha sonra veri madenciliği teknikleriyle anlamlı bilgilere dönüştürülmekte ve stratejik karar verme sürecinde kullanılmaktadır.Veri ambarlarında tutulan veriler, işletmelerin faaliyetlerinden elde edilmiş olan, ancak farklı bir yapıda ve farklı bir fiziksel ortamda tutulan, bilgi üretmeye yönelik verilerdir.  Bu verilerden bazılarının her departmanın kendi kullanım amacına hizmet edecek şekilde ayrılmasıyla "data mart" olarak isimlendirilen her departmana özel veri tabanları oluşmuştur. Veri madenciliği ise bu verilerden çeşitli teknikler, algoritmalar ve sorgulamalarla anlamlı bilgiler keşfetmektir. Veriye dayalı stratejik karar destek sistemlerinin tümü sonuçta "iş zekası (business intelligence) çözümleri" olarak isimlendirilmektedir.OLAP sistemleri; kullanıcıların hızlı analiz yapmalarını sağlayan iş zekâsı sistemleridir.

  İş zekası çözümleri için Microsoft İş Zekası (BI) kullanılabilir. Microsoft İş Zekası (BI) Microsoft® SQL Server® özelliklerinin üzerine kurulmuştur; Microsoft® SharePoint® and Microsoft® Office ile birlikte tam donanımlı bir bilgi platformu sunar. Kuruluşların değişen ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek için esneklik sağlamaktadır. Microsoft İş zekası çözümleri kuruluşlarda IT verimliliğini düşük maliyetle artırmak mümkündür. Bugünü ve yarını görerek analizler ve raporlamalar yapmayı sağlar. Bunun için Microsoft® SQL Server® ‘ın altyapısını kullanır. SQL Server Analysis Services, OLAP küplerinden anlamlı verilerin elde edilmesine ve analizlerde kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

  Microsoft iş zekası;  kuruluşlar ile ilgili karmaşık veri setlerinden raporlamalar yaparak oluşturulan pano (dashboard) ile yöneticilerin işleriyle alakalı bilgileri analiz etmesine olanak tanır. Yöneticiler analiz edilmiş verileri panolar sayesinde kolaylıkla yorumlayabilirler. Kuruluşun bugünü ve yarını ile ilgili öngörüde bulunma konusunda Microsoft BI teknolojisinin performansı oldukça yüksektir. SQL Server Analysis Services ile OLAP datalarından anlamlı veriler çekerek veri madenciliği yapmak mümkündür. Microsoft veri madenciliği çözümleri, çalışanların basit veri analizinin ötesine geçerek bilgi dahilindeki gizli eğilimleri, sorunları veya ilişkileri tanımlamalarını kolaylaştırır.

  Kaynaklar: http://www.microsoft.com/applicationplatform/tr/tr/Platform-Solutions/Business-Intelligence.aspx

  Kategori MICROSOFT
  Çarşamba, 12 Ocak 2011 12:52

  Microsoft Datawarehouse'a Varım diyor!

    

  Microsoft, verinin olusumundan/depolanmasından baslayarak, son kullanıcının

  mevcut veri uzerinden gecmisle ilgili analiz ve gelecekle ilgili kestirimlerde bulunmasını

  sağlayacak bir dizi arac ve yontem sunmakta ve bunların butunune “İs Zekası”

  uygulamaları demektedir.

  Karar vericilerin en doğru kararları verebilmesi icin organizasyonun urettiği verilerin

  veritabanı uzmanlarınca en doğru sekilde yapılandırılarak saklanması, gerektiğinde

  farklı ortamlardan alınan verilerin uygun bir bicimde bir araya getirilmesi ve veri

  analistlerince uygun yontemlerle is analistlerine sunulması ve is analistlerince

  yorumlanarak karar vericilerin anlayabileceği bicime donusturulmesi gerekmektedir.

  Microsoft bu sureclere destek vermek icin SQL Server urununu OLTP veritabanı

  sunucusu olarak, SQL Server Integration Services urununu veri transferi ve temizleme

  aracı olarak, SQL Server Analysis Server aracını veri madenciliği ve analiz aracı

  olarak, son olarak da SQL Server Reporting Services aracını, sonucları son kullanıcılara

  gostermek amacıyla raporlama aracı olarak sunmaktadır.

  Ayrıcı Excel ve bazı diğer web bilesenleriyle, veri madenciliği ve analizi sonuclarını son

  kullanıcıların daha rahat ve etkin kullanacağı araclar da sunmaktadır

  . İş Zekâsı ve Microsoft

  Günümüzde işletmeler için kullanılabilir bilgi çok önemli bir değerdir. 21. yüzyıl

  ekonomisinin rekabetçi ortamında, firmaların sürdürülebilir rekabet avantajı

  sağlayabilmeleri için bilginin gücünü daha etkin bir şekilde kullanabilmeleri gerekir.

  Kurumların bilgiyi kullanma çabalarında ulaşılan son aşama, iş zekâsı uygulamalarıdır. İş

  zekâsına küçük-büyük tüm işletmelerin ihtiyacı vardır ve iş zekâsı çözümleri karar alma

  süreçlerinde önemli rol oynar.

  Kurum ve kuruluşların karar vericileri, en doğru kararı verebilmek için en doğru bilgilere

  gereksinim duymaktadırlar. Karar vericilere bilgiye dayalı ilerleme imkânı sunarak,

  kurumun gelir ve performansını en üst düzeye ulaştırmayı hedefleyen iş zekâsı

  uygulamaları, tüm kuruluşlara rekabet gücü sağlamaktadır.

  Hedefi yüksek performansa ulaşmak olan kurum ve kuruluşlar için bilgiye ulaşmak, ulaşılan

  bilgileri paylaşmak ve kullanabilmek hayati öneme sahiptir. Bunu gerçekleştirmenin en

  kolay, pratik ve güvenilir yolu iş zekâsı çözümleridir. İş zekâsı çözümleri, kurum içi ve dışı

  verileri bir platformda toplayıp analiz etme yeteneğinde olup işletmelerin bilgiyi

  yönetebilmeleri ve bir değere dönüştürebilmelerine imkân tanır. Dolayısıyla

  organizasyonların daha yüksek performans düzeyine ulaşmalarına yardımcı olur,

  operasyonel verimlilik ve şeffaflık sağlar. Aynı zamanda CRM “Customer Relations

  Management” , ERP “Enterprice Resource Planning” gibi kurumda şu ana kadar yapılmış

  olan iş ve BT “Bilgi Teknolojileri” yatırımlarının da etkin geri dönüşüne imkân sağlar.

  İş zekâsı uygulamaları sayesinde karar vericiler, stratejik ve operasyonel kararlarında daha

  doğru ve hızlı adımlar atabilmektedirler. İş zekâsı çözümleri, etkin bilgi yönetimi sürecinin

  vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. İş zekâsı çözümleri, başlangıçta daha

  çok kurum ve kuruluşlarda karar vericilere hitap eden bir çözümler bütünü olarak ortaya

  çıkmıştır. Hâlbuki sadece karar vericilerde değil, kurumların her aşamasında iş zekâsı

  uygulamalarına ihtiyaç vardır ve her aşamada kritik bir öneme sahiptir.

  İş zekâsı uygulamalarıyla, verilerin bilgiye, bilginin yoruma, yorumun karara ve kararın

  eyleme dönüştürülebilmesi mümkün hale gelmektedir. İş zekâsını bir süreç olarak

  düşünürsek; veri bilgiye, bilgi yoruma, yorum karara ve karar eyleme dönüştüğünde gerçek

  bir iş zekâsından bahsedilebilmektedir.

  Neden Microsoft Araç Seti?

  Microsoft teknolojilerini kullanarak bir DW/BI (Data Warehouse / Business Intelligence)

  sistemini nasıl inşa edeceğimizi tarif etmeye devam etmeden önce, şu soruyu sormak

  yerinde olur: Microsoft araç setini ilgi çekici kılan ne?

  Bütünlük: İşletim sisteminden, veritabanı motorlarından ve geliştirme ortamlarından Office

  ve Excel masaüstüne kadar sadece Microsoft yazılımı kullanarak bütün bir DW/BI sistemi

  inşa edebilirsiniz. Tüm bileşenlerin etkin bir şekilde birlikte çalışacağına duyacağınız

  güvende ekstra bir rahatlık alanına sahipsiniz.

  Düşük Sahip Olma Maliyeti: SQL Server'ın lisanslama maliyetleri diğer yazılım

  üreticilerinin karşılaştırılabilir ürün kümelerine göre daha düşük olagelmiştir; ancak toplam

  sahip olma maliyeti, lisanslama maliyetlerinin yanı sıra, sürekli destek, eğitim ve operasyon

  maliyetlerine de bir o kadar bağlıdır. Microsoft, SQL Server sistemlerinin rakip ürünlere göre

  daha az yönetsel kaynak gerektirdiğini iddia etmektedir. Organizasyonunuzda .NET

  programlama yetenekleri zaten var olabilir. Eğer öyleyse, DW/BI sisteminizi özelleştirmek ve

  genişletmek gerçekten kolay olabilir.

  Açıklık: Her ne kadar tüm bir DW/BI sistemini Microsoft yazılımıyla inşa etmeniz

  mümkünse de -ki bu kitap bunun nasıl yapılacağını anlatıyor- böyle davranmak zorunda

  değilsiniz. Microsoft DW/BI çatısının her hangi bir bileşeni üçüncü bir parti ürünü için

  çıkarılabilir ve pek çok müşteri Microsoft DW/BI sistemlerini heterojen ortamlarda

  oluşturmaktadırlar.

  Yüksek Performans ve Ölçeklenebilirlik: Bu kitabın yazıldığı sıralarda, terabaytlık

  hacimlere sahip DW/BI sistemleri hayli yaygın ve 10-20 TB çok da nadir değil. DW/BI

  sistemleri klikleme akışı ve RFID veri akışları gibi alt seviye işlemlere dayanmaya

  yöneldikçe, ortalama büyüklükte organizasyonlar bile kendilerini "terabayt kulübü"nde

  bulabilirler. Microsoft bu eğilimi fark etmiş durumda ve ürünlerini özellikle de SQL Server

  bileşenlerini yüksek veri hacimlerinde iyi performans göstermek üzere test etmiş bulunuyor.

  İş Zekâsında Microsoft Yatırımı: SQL Server 2005 iş zekâsı çözümleri, bir arada dikişsiz

  değilse bile çok profesyonel dikişlere sahip olarak çalışan gerçek araçlardan oluşmaktadır.

  Araçlardan bazıları -özellikle Analysis Services- türünün en iyileri. Tüm ürünler rakipleri

  olan tek başına çalışan ürünlerle, sadece kendi özellikleriyle de rekabet edebilir durumdalar.

  Microsoft açık bir şekilde mükemmel iş zekâsı uygulamaları geliştirmeniz için gerekli

  araçları inşa etmeye kendini adamış bulunuyor. Ve Microsoft'un uzun bir süre boyunca

  etrafta olacağına mantıklı bir güven duyabilirsiniz.

  Yaygın Olarak Kullanılan İş Zekâsı Terimlerine Genel Bir Bakış

  İşletmeler genellikle iş sistemlerinden ikisini kullanırlar. Bu sistemler;

  1. Çevrimiçi hareket işleme (OLTP) olarak ta bilinen Operasyonel işlemler,

  2. Kullanıcılara işlerinde daha etkili kararlar alabilmesini sağlayan ve bu amacı

  gerçekleştirebilmek için operasyonel verileri uygun bir şekilde seçerek alan Karar

  Destek Sistemleri’dir.

  Bazı şirketler bu iki işlemi tek bir sistemde gerçekleştirmelerine rağmen genellik bu durum

  aşağıda açıklayacağım nedenlerden dolayı pek uygun olmamaktadır.

  · Operasyonel sistemler içinde bulunan OLTP verileri tekrarlamayı önlemek üzere

  normalleştirilirler ve bu verilerin analiz işlemlerinde kullanılması için daha karmaşık

  sorgular yazılmasını gerektirir.

  · OLTP sistemler Veri Ekleme, Düzenleme ve Silme işlemleri için uyarlanmışlardır ve

  genellikle yüksek bir indekslemeye tabii tutulmamışlardır. İndekslerin az olması

  nedeniylede analitik verileri almak için kullanılan sorgularda performans problemleri

  olması yüksek bir olasılıktır.

  BI çözümlerinin temel hedefi geniş ölçekli karar destek yeteneği ve kullanıcıların iyi organize

  edilmiş ve çeşitli kullanıcı gruplarından gelmiş verileri kolay kullanabileceği araçlar

  sunmaktır. BU nedenle veriler OLTP sistemlerinde olsalar bile bir BI sistemine aktarılıp bu

  sistemde etkin karar destek sorgulamalarına gidilmelidir.

  Aşağıda BI çözümleri için kullanılan temel BI terimleri ve açıklamaları anlatılmıştır.

  ETL : Operasyonel sistemlerde tutulan veriler işletmede kullanılan uygulamalara özel bir

  şekilde tutulduğu için kullandığımız BI sistemine direkt olarak atılmaya uygun olmayabilir.

  Bu tür heterojen yapılardan gelen verilerin BI sistemine Aktarılması, Uygun Şekilde

  Çevrilmesi (işimize yaramayan verilerin ayıklanması, veri tiplerinin uygun hale getirilmesi,

  vb.) ve son olarak BI sistemine Yüklenmesi işlemine ETL adı verilmektedir. ETL konusu

  daha detaylı bir şekilde 4. bölümde işlenecektir.

  Data Warehouse : Veri ambarı olarak da adlandırabileceğimiz Data Warehouse, BI

  sistemlerinde kullanılan tutarlı verilerin tutulduğu merkezileştirilmiş ambarlardır. Bu kısa

  tanımla birlikte aslında veri ambarları, veri analizi, veri madenciliği ve raporlama

  işlemlerinin her biri için verinin farklı kopyalarını da tutarlar. Ayrıca sorgu performansını

  artırmak için bir çok durumda Denomalize işlemine tabi tutulmaları gerekmektedir.

  Data Mart : Data Mart’ları Veri Ambarının bir parçası olarak tanımlayabiliriz. Örnek vermek

  gerekirse, bir şirket içerisinde bulunan Pazarlama ve Satış departmanlarına ait analizleri Veri

  Ambarının tamamından değilde sadece Pazarlama yada sadece Satış departmanlarına ait

  bölümlerinde çekip işlemeye Data Mart adını verebiliriz.

  OLAP : Çevrimiçi Analitik İşleme olarakta bilinen OLAP en çok kullanılan analizlerden

  olan çok boyutlu analizdir. Bu sayede veriyi işletmenin kabul ettiği sınırlar dahilinde bir

  7

  OLAP küpü içine yerleştirebilir ve bu şekilde detaylı bir analiz gerçekleştirebiliriz. Örneğin;

  kullanıcıların satış toplamlarını ürüne, sipariş tarihine, müşteriye ve satıldığı lokasyona göre

  ayrı ayrı gösteren bir küp oluşturabilriz.

  Data Mining : Veri Madenciliği, veriyi analiz etmek ve veri içerisinde bulunan örnek ve

  istatistiklere bağlı olarak tahmin yürütebilmek için matematiksel algoritmalar kullanan bir

  çözümdür. Veri Madenciliği çözümleri içerisinde eğilimleri, kümeleri yada istatistiksel

  ilişkileri barındıran bir yada daha fazla veri madeni algortiması içerebilir. Örneğin; bir

  müşterinin daha önceden almış olduğu malları kullanıp o müşterinin hangi tür ürünlere

  eğilim gösterdiği tahmin edilebilir ve müşteriye eğilim gösterdiği ürün kategorisinde yeni

  çıkmış bir ürüne ait bilgiler gönderilebilir yada ona benzer özellikler gösteren farklı

  müşterilerin almış oldukları diğer ürünler öneri olarak sunulabilir.

  Dashboard ve Scorecard : İşletmenin kısa ve uzun vadeli taktik anlayışlarını belirlediği

  araçlara verilen isimlerdir. Scoreboard’lar haftalık ve aylık taktik belirlemeye dolayısı ile

  uzun vadeli işlemler için kullanılırken Dashboard’lar ise daha kısa süreli örneğin bir iki saat

  aralıklarla bile güncellenebilirler. Bu nedenle Dashboardlar içerisinde scoreboard’lar

  barındırılabilir.

  Raporlama : Standart sabit raporlardan verilen parametrelere bağlı olarak belli seviyelerde

  içerisinde gezinebileceğimiz raporlarımız olabilir. Ek olarak raporlama sistemi kullanıcılara

  yetkilerine bağlı olarak raporların en güncel durumlarını otomatik olarak sunabilmelidir.

  3. İş Zekası Adımları ve Microsoft’un İlgili Araçları ve

  Teknolojileri

  İş Zekası Adımları

  Bir iş zekası projesini kolay bir şekilde yönetebilmek için bir çok şey yapılabilir. Aşağıda

  bahsedilen konu başlıkları bir İş Zekası projesini nasıl daha yapısal ve disiplinli bir hale

  getirebileceğimiz anlatılmaktadır.

  İş Zekası Projesindeki farklı İş Zekası Komponentlerini Alt Projelermiş gibi

  Değerlendirmek

  Bir İş Zekası projesi; Çekme, Dönüştüme, Yükleme(ETL), Veri Madenciliği(Data Mining),

  Çevrimiçi Analitil İşleme(OLAP) ve Raporlama gibi birbirlerinden farklı bir çok alt

  komponentten oluşur. Geliştirme aşamasında bu alt komponentlerin her birini Ana Proje

  altında alt projeler olarak ayrı ayrı tanımlayarak bu alt projelere özel ihtiyaçları daha

  kolaylıkla ortaya çıkarabiliriz. Örneğin; yukarıda da bahsettiğim gibi İş Zekası projesi

  8

  içerisinde ETL ve OLAP işlemleri o projenin bütününde yer almasına rağmen, ETL, veri akışı

  ve bu verilerin işleme sıralamasıyla alakalı işleri yaparken, OLAP ise ETL’de işlenip Veri

  Ambarına aktarılmış haline çok boyutlu analizler yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu

  farklılıklardan dolayı bu iki işlemi ayrı projeler olarak değerlendirmek hem bu işlemlere özel

  ihtiyaçların hem de her iki işlem arasında yapılacak bağlantıların belirlenmesini

  kolaylaştıracaktır.

  Analiz Çözümleri Veri Modellemesi için İşletme Gereksinimlerini Kullanmak

  Veri Ambarı ve OLAP küpleri için en önemli unsure işletme ihtiyaçlarını karşılayan Veri

  Modelleri kullanmaktır. Bu nedenle veri modelleri oluşturulurken sadece işletmenin

  kendisini değil işletmeyle birlikte iş yapan diğer kurumları da, işletmeyle ilişkilerine bağlı

  olarak değerlendirip, bu değerlendirme sonuçlarına gore hazırlanmalıdır.

  ETL Çözümünde Kullanılacak Veri Kaynakları ve Hedeflerini Belirlemek İçin

  Analiz Sonuçları Kullanmak

  Hangi Veri kaynağının kullanılacağı ve alınan verilerin nereye yükleneceğinin belirlenmesi

  İş Zekası projelerinin en önemli adımını oluşturmaktadır. Bu nedenle projeye başlamadan

  önce bu analizlerin düzgün bir şekilde yapılması gerekmektedir. Analiz esnasında aşağıda

  yazılı unsurların kesinlikle belirlenmesi projenin başarıyla sonuçlanmasında önemli bir yer

  teşkil etmektedir.

  1. Kesin Kaynaklar ve bu kaynaklara ait karakteristikler(Veri Tipi vb.)

  2. Veriyi çekmek için kullanılacak teknoloji. Örneğin OLEDB kullanarak mı yoksa

  ODBC kullanarak mı veri kaynağına bağlanacağız?

  3. Çekilecek verinin boyutu

  4. Ne sıklıkta veri çekileceği

  5. Çekilen veriyi doğrulama ve çevirme işlemine tabi tutulup tutulmayacağı

  6. Çekilen verinin saklanması için araya başka veri kaynaklarının alınıp alınmayacağı

  İhtiyaç analizi yukarı bahsedilen adımların detaylı bir şekilde tanımlanması işletme için en

  uygun ETL çözümünü sunmamızı sağlayacaktır. Bu adımda önemle durulmalıdır çünkü

  ETL çözümleri hatalı yada eksik analizler neticesinde çok büyük zaman ve para kaybına

  neden olabilirler.

  Raporlama Çözümleri İçin Analiz Sonuçları Kullanmak

  Bir İş Zekası projesinde OLAP küpleri ve veri kaynakları raporlama amacıyla kullanılabilir.

  Raporlama çözümlerinde sıklıkla kullanılan yöntem son kullanıcıların hali hazırda

  kullandıkları raporları örnek alıp o raporlara uygun çözümler sunmak işimizi

  kolaylaştırabilir. Aynı şekilde yeni projeyle yeni raporlama ihtiyaçlarıda ortaya çıkacağından

  bu ihtiyaçların karşılanması için, yöneticiler, son kullanıcılar, kısacası tüm kademelerdeki

  çalışanların görüşleri alınıp alınan bu görüşlerin dokümante edilmesi gerekir. Tüm

  raporlama çözümleri aşağıda yazılı unsurları ne kadarını karşılayacağı önceden

  belirlenmelidir.

  1. Detay seviyesi

  2. Rapor üretim sıklığı

  Kategori MICROSOFT
  Cuma, 29 Ekim 2010 20:31

  Sap Uygulama ve Çözümleri

  SAP Hakkında

  Dünya çapında 120'den fazla ülkede, 27.000'den fazla şirkette, 91.500 konumda kullanılan ve 12 milyondan fazla son kullanıcısı olan SAP'ın merkezi halen Walldorf'dadır. 28 endüstri özel çözümü ile ERP yazılımları arasında öne çıkmaktadır. Kuruluşu 1972; çalışan sayısı 2007 verilerine göre 43.861'dir. AR-GE yatırımına her yıl büyük paylar ayırarak sistemin dinamiğini sağlamaktadır.(2007; 1,2 milyar € yatırım)

  Kategori SAP
  You are here Kategoriler MICROSOFT Tarihe göre etiket öğelerini görüntüle: microsoft