Change Font Size

Change Screens

Change Profile

Change Layouts

Change Direction

Change Menu Styles

Cpanel
Tarihe göre etiket öğelerini görüntüle: bi

Veri madenciliği; verilerdenüstü kapalı, çok net olmayan , önceden bilinmeyen ancak potansiyel olarak kullanılabilir bilgi veörüntülerinçıkarılması olarak tanımlanabilir.İşletmelerde, operasyonel sistemlerde gerçekleşen işlemler sonucu çeşitli veriler üretilmektedir. Geleneksel ticarette geleneksel işlemler sonucu ortaya çıkan verilere, çağımızda, elektronik işlemler sonucu çıkan veriler de eklenmiştir.İşletmelerdeki bilgi sistemlerinin, isim ve kullandıkları yöntemler açısından geçirdiği aşamaları şu şekilde sıralamak mümkündür:"Yönetim bilişim sistemleri"nin (Management Information System -MIS) stratejik karar verme sürecinde kullanılmaya başlamasıyla  "Karar destek sistemleri" (Decision Support System -DSS) ortaya çıkmıştır. Karar destek sistemlerinin istenilen bilgiyi doğru ve zamanında üretebilmesi için bu sistemlerin farklı bir yapıda kaydedilen veri ile beslenmesi gereği doğmuştur.  

E-işletmelerde işlemlerden, operasyonel sistemlerden elde edilen verilerin depolandıkları ortamlar veri ambarlarıolarak adlandırılmaktadır. Bu veriler daha sonra veri madenciliği teknikleriyle anlamlı bilgilere dönüştürülmekte ve stratejik karar verme sürecinde kullanılmaktadır.Veri ambarlarında tutulan veriler, işletmelerin faaliyetlerinden elde edilmiş olan, ancak farklı bir yapıda ve farklı bir fiziksel ortamda tutulan, bilgi üretmeye yönelik verilerdir.  Bu verilerden bazılarının her departmanın kendi kullanım amacına hizmet edecek şekilde ayrılmasıyla "data mart" olarak isimlendirilen her departmana özel veri tabanları oluşmuştur. Veri madenciliği ise bu verilerden çeşitli teknikler, algoritmalar ve sorgulamalarla anlamlı bilgiler keşfetmektir. Veriye dayalı stratejik karar destek sistemlerinin tümü sonuçta "iş zekası (business intelligence) çözümleri" olarak isimlendirilmektedir.OLAP sistemleri; kullanıcıların hızlı analiz yapmalarını sağlayan iş zekâsı sistemleridir.

İş zekası çözümleri için Microsoft İş Zekası (BI) kullanılabilir. Microsoft İş Zekası (BI) Microsoft® SQL Server® özelliklerinin üzerine kurulmuştur; Microsoft® SharePoint® and Microsoft® Office ile birlikte tam donanımlı bir bilgi platformu sunar. Kuruluşların değişen ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek için esneklik sağlamaktadır. Microsoft İş zekası çözümleri kuruluşlarda IT verimliliğini düşük maliyetle artırmak mümkündür. Bugünü ve yarını görerek analizler ve raporlamalar yapmayı sağlar. Bunun için Microsoft® SQL Server® ‘ın altyapısını kullanır. SQL Server Analysis Services, OLAP küplerinden anlamlı verilerin elde edilmesine ve analizlerde kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

Microsoft iş zekası;  kuruluşlar ile ilgili karmaşık veri setlerinden raporlamalar yaparak oluşturulan pano (dashboard) ile yöneticilerin işleriyle alakalı bilgileri analiz etmesine olanak tanır. Yöneticiler analiz edilmiş verileri panolar sayesinde kolaylıkla yorumlayabilirler. Kuruluşun bugünü ve yarını ile ilgili öngörüde bulunma konusunda Microsoft BI teknolojisinin performansı oldukça yüksektir. SQL Server Analysis Services ile OLAP datalarından anlamlı veriler çekerek veri madenciliği yapmak mümkündür. Microsoft veri madenciliği çözümleri, çalışanların basit veri analizinin ötesine geçerek bilgi dahilindeki gizli eğilimleri, sorunları veya ilişkileri tanımlamalarını kolaylaştırır.

Kaynaklar: http://www.microsoft.com/applicationplatform/tr/tr/Platform-Solutions/Business-Intelligence.aspx

Kategori MICROSOFT

BI EE 11 g’nin en büyük özelliklerinden biri MapViewer’dır.

 Bu özellik , haritalara yetenek ve görsellik katarak raporlar oluşturmamızı sağlamaktadır.Örneğin dünya çapında bir haritada ülke bazında satış analizi yapmak istediğimizde her ülke için ayrı renklendirme yapmaktadır.Aynı zamanda bu sayede geniş bir görsel analiz yeteneği sağlayan haritalarda yerleşim,pasta grafikleri, çubuk grafikler de mümkündür.10g ‘de bir BI EE ve MapViewer gerçekleştirmek için java ile karmaşık bazı komut dosyaları ile yapmamız gerekiyordu.11 g ile bu entegrasyon artık çok kolay sağlanıyor.. Aşağıda 4 yıl boyunca 3 ABD eyaletinin Satış Performans Raporunun entegrasyon örneğini inceleyelim.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aynı harita üzerinde uygulanan iki görsel vardır. İlki satış performansına göre 3 eyalet için farklı renk kodlanmıştır.Diğeri ise tek bir haritada her eyalet için yıllık performansının pivot tabloda gösterilmesidir.Bunu yapmak için MapViewer entegrasyonunu sağlayan instanceconfig.xml’i günceleyerek aşağıdaki tagı eklememiz gerekiyor. /mapviewer 600 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation Service ( Sunum hizmeti) ni yeniden başlatmamız gerekiyor.Bu BIEE ile MapViewer arasında bağlantı sağlar.Entegrasyonu sağladıktan sonra standart uzaysal MVDemo şemasını ekliyoruz.Bu şema Layers,Themes ve büyük Amerikan devletleri, şehirleri, devletler arası karayolları baz alan haritaları içerir.MVDemoyu ekleyip kurduktan sonra kendi haritalarımızı oluşturabilmek için MapBuilder uygulamasını indirmemiz gerekiyor.Biz BIEE yin bize sağlamış olduğu bu haritayı kullanacağız. 

MapBuilder uygulamasını yükledikten sonra uygulamayı açıp MVDemo şemasına giriş yapalım.Varsayılan olarak bu şema bize yerleşik bir sürü tema , baz haritaları ve Tile katmanını sağlamaktadır. Baz harita olarak STATE MAP’i THEME_DEMO_STATES ve THEME_DEMO_STATES_LINE ‘ sı kullanarak oluşturalım. Bu işlemle aşağıda bize gösterildiği gibi tüm ABD eyaletlerini ve sınırlarını bir harita üstünde basit bir şekilde göstermektedir. Baz haritayı oluşturduktan sonra STATE_TILE_MAP adında bize bu haritayı verecek tile layer’ı oluşturmamız gerekiyor.Yakınlaştırma düzeylerini, sınırları vs bu tile layer’da tnımlayabiliriz. 

Artık elimizde ABD’nin eyaletlerini ve sınırlarını gösteren bir harita var.MapViewer yönetici ekran üzerinden haritayı çevrim içine alarak MapViewer uygulamasında haritayı tutmalıyız. Şimdi haritayı BIEE’de kullanabiliriz.Yukarıda kullanılan temayı THEME_DEMO_STATES’i BIEE’ya geçmesini sağlayacak STATE_ABBR adında bir tanımlayıcı belirtiyoruz.Manage Map Data ekranındaki sunum hizmet yönetici konsolundan BIEE ambarı sütun/konu alanları ,MapViewer arasındaki ilişkilerin tanımlandığı yerdir. 

Bu ekranda biz katmanları, arkaplan haritaları ve resimleri aşağıda gösterildiği gibi dahil etmemiz gerekir. THEME_DEMO_STATES tema ve harita durum sütunlarını depodan düzenleyin.Mekansal kullanılan sütun ile BI EE haritalandırılmış sütun arasında herhangi bir ilişki olmasına gerek yoktur.Emin olmak için gereken nitelikleri karşılaştırmalıyız.Benim durumumda, the State kısaltmaları the SH şemasından geliyor ve THEME_DEMO_STATES, MVDEMO şemasındaki the State tablosundan gelmektedir. 

Sonra arka plan haritalarındaki STATE_TILE_MAP’ a gidip THEME_DEMO_STATES’i ekleyin Bu ,Answer’den MapViewers’a eklediğimiz the Subject Area ile Map arasında ilişki kurar.Bunu yaptıktan sonra , 4 yıl boyunca sadece 3 devleti içeren SH şemasından rapor oluşturmanızı sağlar. Yeni harita oluşturmak için The New Map View seçeneğini kullanın. MapViewer’da oluşturduğumuz harita gelecektir.Dikkat ederseniz otomatik olarak bazı renkler raporumuzun parçası olan 3 devlete kodlanacaktır. Renk kodlaması harita üzerinde geçerli varsayılan harita görünümüdür.Aşağıdaki gibi harita üzerinde değişiklikler yapabiliriz. 

Şimdi birden fazla pasta grafiği görünümünü oluşturalım. ( Tüm 3 eyaletin yıllık satış dağılımını elde etmek için ). Pasta grafikler için gerekli dilimi sağlayacak Yıl sütunu ekleyelim… Bu bize MapViewer’da gerekli görselleştirmeyi sağlayacaktır. Bir çok adımdan sonra görünümüzü elde etmiş oluyoruz. MapViewer ayarlarını kurmaya çalıştığımızdan dolayı adımlarımız bu kadar çok olmuştur. 11 g , java ile karmaşık bazı komut dosyaları ile harita görünümünü yapmaktan bizi kurtarmış oldu.

 

 

 

 

 

Kategori Oracle
Cumartesi, 30 Ekim 2010 12:29

Oracle BI Servisleri ve Görevleri

Oracle BI temel olarak 4 servisten oluşur. Bunlar ve görevleri

Oracle BI Server: Sistemin ana servisi budur. Sunucu üzerindeki repository dosyasının sunulması, buraya gelen sorguların ilgili kaynaklara dağıtılması, veri kaynaklarından gelen veriler üzerinde işlem yapılması, önbellekleme hizmetleri, güvenlik işlemleri gibi temel aktiviteler bu servis tarafından yerine getirilir.
Kurulum yapıldıktan sonra "OracleBI" dizini icerisindekiler temel olarak bu servisle ilgilidir. Sunduğu dosya repository'dir (OracleBI\server\Repository\*.rpd) ve konfigürasyon ayaları NQSConfig.ini (OracleBI\server\Config\NQSConfig.ini) dosyasında bulunur.

Oracle BI Presentation Server: Bu servis de önyüzün sunulması ve yönetilmesiyle ilgili servistir. Kurulum yapıldıktan sonra "OracleBIData" dizini icerisindekiler temel olarak bu servisle ilgilidir. Sunduğu dosya web kataloğudur (OracleBIData\web\catalog\katalogadı) ve konfigürasyon ayaları instanceconfig.xml (OracleBIData\web\config\instanceconfig.xml) dosyasında bulunur.

Oracle BI Java Host: Bu servis önyüzde grafikleri çizmekle görevli servistir. Kapalı bulunması grafiklerin çıkmaması dışında bir etkide bulunmaz. Sistem çalışıyor fakat grafikler görünmüyorsa, ilk kontrol edilmesi gereken nokta burasır.

Oracle BI Scheduler: Oracle BI'ın çizelgeleme işlemleri için gereken servistir. Bu servisin çalışması için öncesinde yapılması gereken bazı aktiviteler vardır. Bu aktiviteler başka bir blog kaydında anlatılacaktır. Ayrıca OTN üzerinden indirilebilen ürün dokümantasyonunda da ayrıntılı şekilde anlatılmaktadır (http://www.oracle.com/technology/documentation/bi_ee.html). Bu çalışmalar yapılmadan servis başlatılmaya çalışılırsa hata oluşacak ve servis başlamayacaktır. BI süitinin önemli bileşenlerinden olan "Delivers" bölümü bu servisin çalışmasını ön koşul olarak ister.

Bu servisler dışında önyüzü sunabilmek için BI sistemi web sunucusuna ihtiyaç duymaktadır. Ürünle birlikte Oracle'ın java container'i olan OC4J hazır şekilde verilmektedir.

Oracle BI sistemini başlatma ve sonlandırma işlemleri aşağıdaki gibidir.
Sistemi başlatırken:
1. Start > Programs > Oracle Business Intelligence > Start OC4j
2.  Sistem servislerinden;
3. Oracle BI Server
4. Oracle BI Presentation Server
5. Oracle BI Java Host
 
Sistemi durdururken:
1. Start > Programs > Oracle Business Intelligence > Stop OC4j
2. Sistem servislerinden;
I. Oracle BI Java Host
II. Oracle BI Presentation Server
III. Oracle BI Server

 

Kategori Oracle
Cuma, 29 Ekim 2010 23:26

Adım Adım Oracle BIORACLE BI ANSWERS

Başlat -> Programlar -> Oracle Buisness Intelligence ->Welcome to Oracle BI EE tıklıyoruz.


Şekil-22

 

Oracle BI Interactive Dashboards linkine tıklıyoruz. Açılan sayfada “Answers” linkine bastığımızda browserda aşağıdaki (Şekil-23) deki ekran kesitini görebiliriz :


Şekil-23

Görüldüğü gibi Oracle BI Administrator arayüzünde presentation katmanındaki ARACTAKIP veritabanı burada görünüyor. Linke tıklayarak devam edelim.

 

 


Şekil-24

Yukarıdaki (Şekil-24) te görüldüğü gibi Presentation katmanında yaptığımız herşeyi burada görebiliyoruz. Ekranda görünen “Columns” bölgesine hangi alanları rapora dahil etmek istiyorsak onları koyuyoruz. “Filters” kısmında ise bunların nasıl görüneceğini belirteceğiz.

3.3.1 Columns

Ekranda görünen ARACTAKIP altındaki tablolara bağlı alanlardan hangilerini raporda görmek istiyorsak onlara tıklayarak sağdaki Columns kısmına dahil ediyoruz.

 


Şekil-25

Kategori Oracle
Cuma, 29 Ekim 2010 22:46

Oracle BI genel bakış

2.5 ORACLE BI EE GENEL KISIMLARI

Bu makalede ise sizlere son yıllarda sıkça adını duyduğumuz bir iş zekası tool'u olan Oracle BI' dan bahsedeceğim.

Oracle BI Suite EE, temel olarak iki bölümden oluşmaktadır;

1.   Yönetim Bölümü: Veri kaynağı tanımlama, modelleme ve yönetim aktivitelerinin gerçekleştirildiği bölüm

2.   Raporlama Bölümü: Raporların, etkileşimli gösterim tablolarının (dashboard) hazırlandığı, anlık (ad-hoc) sorgulalamarın gerçekleştirildiği ve veri dağıtım işlemlerinin tanımlandığı bölüm

2.5.1 Yönetim Bölümü

Fiziksel veri kaynaklarını tanımlama, bunları kullanarak modelleme yapma ve bunları kullanıma sunma işlemleri bu bölümde yapılır. İçerisinde üç katman yer alır.

1.   Fiziksel Katman: Bu katmanda fiziksel veri kaynakları tanımları bulunur. Her kaynak için bir bağlantı havuzu (connection pool) yaratılır ve bu sayede fiziksel kaynaklara erişimler kontrol edilir. Ayrıca bu katman veri kaynağının tipine göre bağlantı tipini de (ODBC ya da doğrudan) ayarlamaktadır.

2.   Modelleme Katmanı: Fiziksel katmanda bulunan veri kaynakları, iş modelleme katmanında yapılacak çalışmalar için temel teşkil ederler. Bu katmanda yapılacak çalışmalar ile OLTP sistemlerinin kayıt yaratmaya elverişli fakat sorgu yapmaya elverişli olmayan normalize yapıları denormalize edilebilmekte, farklı veri kaynaklarından gelen bilgiler aynı modelde birleştirilebilmekte, boyut (dimension) tanımlamaları yapılmakta ve ölçütler (metric) oluşturulabilmektedir. Bu katman sayesinde kullanıcılar OLTP sisteminden soyutlanmaktadır.

Modelleme sırasında OLTP tabloları en iyi sorgu performansı almak için Star şema denilen yapılara dönüştürülür. Gerçek (Fact) tabloları oluşturulur, bunların çevrelerine boyut  (dimension) tabloları konur ve boyutlardaki kırılımlar oluşturulur.

3.   Sunum Katmanı: Bu katmanın çıktısı, kullanıcıların rapor ve sorgu hazırlamakta kullanacakları yapılardır. Bu katman sayesinde, eldeki alanlar kurum içerisinde kullanılan terminolojiye dönüştürülebilir ve modelleme için gerekli olan ama iş birimleri için herhangi bir değer taşımayan alanlar (tekliği sağlayan anahtar alanlar gibi) maskelenebilir.

Yönetim Bölümüne ait bir resim :


Şekil-2

Kullanıcı yaratma, kullanıcı grubu yaratma ve yetkilendirme işlemleri yine bu bölümde  yönetilmektedir. Oracle BI EE'nin çok etkili bir yetkilendirme yapısı yapısı vardır. Kullanıcılar ve gruplar, konu alanı bazında, bu alan içerisindeki tablo bazında ve bu tablonun alanı bazında yetkilendirmeye tabi tutulabilmektedirler.

2.5.2 Raporlama Bölümü

Yönetim bölümünde hazırlanmış konu alanları raporlama bölümü tarafından kullanılır. Oracle BI EE'nin yaygın olarak kullanılan kısmı bu bölümdür. Bu bölüm tamamen Web tabanlıdır ve WEB Browser'lar ile erişilerek kullanılmaktadır.

Dasboard: Kullanıcı sisteme ilk girdiğinde kendisinin kullanabileceği etkileşimli gösterge tablosu (dashboard) ile karşılaşır. Bir dasboard birden fazla sayfa içerebilir ve bir sayfa birçok raporu barındırabilir. Dashboard'lar uçaklardaki kokpitlere benzetilebilir. Burası genel durum hakkında bilgi almak için en uygun yerdir. Oracle BI EE, etkileşimli dasboard'ları sayesinde kullanıcıların raporlar üzerinden detaylara inmelerine (drill-down) olanak tanır. Böylelikle isteğe bağlı olarak özetten detaya inilebilir. Detaya inme işlemi her türlü rapor (tablo, grafik, pilot tablo vs.) üzerinden gerçekleştirilebilir. Kullanıcılar kendi yetkileri dahilinde mevcut dashboard'ları değiştirebilir, yenilerini hazırlayabilir ve bunları genel kullanıma sunabilir. Dashboard'ların zengin içerik seçenekleri vardır. Raporlar, başka raporlara ya da dashboardlara erişim sağlayan linkler, imajlar, hazırlanmış raporların listelenebileceği "folder" objeleri ve HTML kodunun yazılabileceği HTML objeleri dashboardlar içerisinde bulunabilirler.

Answers: Raporlar "Answers" denilen bölüm içerisinde hazırlanmaktadır. Buraya erişen kullanıcı bir konu alanı seçerek rapor ya da sorgu hazırlamaya başlayabilir. Daha önce hazırlanmış raporların değiştirilmesi de yine "answers" bölümünden gerçekleştirilir. Kullanıcılar hazırladıkları raporlar sonra kullanmak üzere saklayabilirler ya da diğer kullanıcılarla paylaşabilirler. Herhangi bir durumu incelemek üzere yapılacak anlık (ad-hoc) sorgulamalar da yine bu bölümden gerçekleştirilir.Kategori Oracle
You are here Kategoriler MICROSOFT Tarihe göre etiket öğelerini görüntüle: bi