joomla templates Data Warehouse Türkiye

Wed09072011

Last update07:32:32 PM GMT

Back Kategoriler Java PLSQL PLSQL DE BİLİNEN CURSOR TİPLERİ VE KULLANIMI
Çarşamba, 10 Ağustos 2011 06:41

PLSQL DE BİLİNEN CURSOR TİPLERİ VE KULLANIMI

Yazan&Gönderen  Ercan Yazgan
Bu Öğeyi Derecelendir
(0 Oylar)

1)Implicit Cursor

 

Kullanımı Oracle Database’ ine ait olan cursor tipleridir. Bu tip cursor’ları kullanıcı(developer) lar aktif olarak kullanamazlar. Open/fetch/Close işlemi database tarafından ihtiyaç halinde gerçekleştirilir. Konuyu biraz detaylandırarak aşağıdaki şekile bir göz atalım :

Oracle, kodun derleme işlemini temel olarak yukarıdaki mimari ile gerçekleştirir. Begin .. End arasında bulunan bir bloğun derlenmesi sırasında once Plsql engine çağrılarak Plsql kodu derlenmeye başlanır; kod içerisindeki sql cümlecikleri için ise SQL Engine çağrılarak sql cümleciğinin sonucu SQL engine tarafından PLSQL Engine’ e döndürülür. İşte bu sırada SQL işlemlerini gerçekleştirmek için implicit cursor’lar kullanılır. Örnek verilecek olursa basit bir update cümlesi için Oracle tarafında bir implicit cursor açılarak, işlemler bu cursor aracılığı ile gerçekleştirilir. Daha once de belirttiğimiz gibi developer bu açma kapama aşamasının dışındadır. Fakat cursorun bazı özelliklerini çağırabilir. Bunlar ;

sql%rowcount -> %rowcount -> implicit cursor’da kaç satır olduğu bilgisi

sql%notfound -> implicit cursor’da kayıt yok ise true döndürür

sql%found -> implicit cursor’da kayıt var ise true döndürür.

Küçük bir örnek verelim :

DECLARE 

v_cnt NUMBER; 

BEGIN 

UPDATE HR.employees e 

SET e.salary = e.salary + 100 

WHERE e.department_id = 50; 

v_cnt := SQL%ROWCOUNT; -- update işlemi sırasında kullanılan implicit cursorun satır sayısı 

DBMS_OUTPUT.put_line (v_cnt || ' rows updated.'); 

END; 

DBMS_OUTPUT :

45 rows updated. 

2)Explicit Cursor

Kullanımı developer hakimiyetinde olan cursor tipleridir. Bu tip cursor’ lar kodu yazan kişi tarafından tanımlanır ve kullanılırlar. Aşağıdaki örneği inceleyelim :

DECLARE 

CURSOR c1 -- cursor tanımı.. 

IS 

SELECT *

FROM hr.employees e 

WHERE e.department_id = 100; 

r1   c1%ROWTYPE; -- cursorun sakladığı datanın satır tipinde bir değişken tanımlanıyor.. 

BEGIN 

if not c1%isopen then -- cursor kapalı konumda ise açılıyor. (closed konumdaysa içine erişilemez. "invalic cursor" hatası alınır.) 

open c1; 

end if; 

LOOP 

FETCH c1

INTO r1; -- cursor içindeki 6 adet kayıt, döngü içerisinde sırasıyka r1 değişkenine assign ediliyor. 

DBMS_OUTPUT.put_line ( r1.employee_id

|| ' numarali personel : ' 

|| r1.first_name

); 

EXIT WHEN c1%NOTFOUND; -- cursor artık kayıt kalmadığı zaman döngünden çıkılıyor. 

END LOOP; 

if c1%isopen then 

close c1; -- cursor açık konumda ise kapatılyor. 

end if; 

END; 

DBMS_OUTPUT : 

108 numarali personel : Nancy

109 numarali personel : Daniel

110 numarali personel : John

111 numarali personel : Ismael

112 numarali personel : Jose Manuel

113 numarali personel : Luis

113 numarali personel : Luis

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, cursor’un open close edilmesidir. Açık bir cursor kapatılmadığı zaman şöyle bir hataya sebep olabilir : Aşağıda ilgili cursor ile ilgili başka bir işlem için yeni bir loop açıldığında cursor sıfırdan okunmaz. Örnek verecek olursak, yukarıdaki kod içinde 6 kaydın tamamını değil de 3. kayıttan sonra döngüden çıkıp cursor’u kapatmadan aşağıda yeni bir loop’ a girse idik cursor’ı baştan değil 3. satırdan itibaren okumaya devam edecekti.

Cursor’ ı Parametre ile Çağırmak

Yukardaki örneğimizde department_id si 100 olanlar için cursor tanımlamıştık. Bazı durumlarda bu filtrelerin dinamik olarak verilmesi gerekebilir. Bu gibi ihtiyaçlarda cursor’ı parametrik tanımlayarak kullanabiliriz. Yukardaki örneğin aynısını parametrik şekilde inceleyelim:

/* Formatted on 2011/08/08 00:26 (Formatter Plus v4.8.8) */ 

DECLARE 

CURSOR c1(p_id in number) -- id filtresi dışarıdan gelecek .. 

IS 

SELECT *

FROM hr.employees e 

WHERE e.department_id = p_id; 

r1   c1%ROWTYPE; -- cursorun sakladığı datanın satır tipinde bir değişken tanımlanıyor.. 

BEGIN 

if not c1%isopen then --  

open c1(100); -- cursor 100 parametresi ile çağrılıyor. 

end if; 

LOOP 

FETCH c1

INTO r1;

DBMS_OUTPUT.put_line ( r1.employee_id

|| ' numarali personel : ' 

|| r1.first_name

); 

EXIT WHEN c1%NOTFOUND;

END LOOP;

if c1%isopen then

close c1;

end if;

END;

DBMS_OUTPUT :

108 numarali personel : Nancy

109 numarali personel : Daniel

110 numarali personel : John

111 numarali personel : Ismael

112 numarali personel : Jose Manuel

113 numarali personel : Luis

113 numarali personel : Luis

REF_CURSOR Kullanımı

Adı üzerinde referans cursor’lardır. İçeriği static olarak kodun başında değil ; dinamik olarak kodun içinde belirlenir. Aşağıdaki örnek olayı biraz daha netleştirecektir :

Önce cursor un farkını daha iyi anlayabilmemizi sağlaması açıs

Son Düzenleme Salı, 16 Ağustos 2011 21:16
Ercan Yazgan

Ercan Yazgan

Oracle Technologies Specialist

1988 Yalova Doğumluyum, İlköğretimimi İstanbulda, Lise eğitimini ise memleketim olan Gümüşhane'de Anadolu Lisesinde tamamladım. Lisans eğitimimi ise Sakarya Üniversitesinde, hayalim olan bilgisayar mühendisliğinde tamamladım. Üniversitedeyken kariyer hedefimi database teknolojileri üzerine belirledim ve Oracle ile projeler geliştirdim. Her zaman yeniye ve yeniliğe olan ilgimden dolayı lisans projemde ODI ve OBIEE teknolojilerini kullanarak veri ambarı sistemlerine giriş yaptım. Şu an özel bir şirkette PLSQL developer olarak çalışmaktayım. İlgi alanlarım ve bildiğim teknolojiler; PLSQL, ODI, OBI, ETL Circle, Oracle Administration, RAC systems, Data Guard, ASM.

E-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Bu kategoride daha: « SQLite
Login to post comments