joomla templates Data Warehouse Türkiye

Tue08302011

Last update07:32:32 PM GMT

Back Kategoriler İş Zekası Data warehouse
Data warehouse
Pazartesi, 30 Mayıs 2011 06:49

Yazılım Test Tekniklerinde Gri Kutu Testi

Yazan&Gönderen Yusuf Arslan

Test sistemlerinde genel bir anlayış olan Kara Kutu ve Saydam Kutu testleri günümüz test sistemlerinde ayrı ayrı düşünüldüğünde birçok eksikliğinin olduğu düşünülerek birleştirilmiş ve Gri Kutu testi adını almıştır. Gri kutu testinin ne olduğunu anlamak için öncelikle Kara kutu ve Saydam kutu testlerinin ne anlama geldiğini, avantajlarını ve dezavantajlarını kısaca gözden geçirmemiz gerekiyor.

Test edilecek yazılım veya sistemin iç işleyişi dikkate alınmaksızın gerçekleştirilen testlere Kara Kutu testleri denir. Test edilecek yazılım veya sistemin sonucu bilinir ve bu sonuca göre girdi çıktı değerlerleri karşılaştırılır. Bu sistemin Kara Kutu ismini almasının nedeni; testin iç dinamikleriyle kesinlikle ilgilenilmemesidir.

Kara Kutu testinde testçi yazılımın girdi ve çıktılarını bilir. Fakat bu çıktıya nasıl ulaşacağımız bilgisini bilmez. Yazılımın iç işleyişiyle ilgilenilmez. Yazılımdaki hataların bulunması için etkin bir test sistemidir. Testçi, sistem hakkında teknik ayrıntıları bilmesine gerek yoktur bu yüzden yazılım ekibiyle beraber çalışmasına gerek yoktur. Yazılıma kullanıcı gözüyle bakıldığı için pek çok hatanın ve eksikliklerin görülmesini sağlayacaktır. Fakat Kara Kutu testinde yazılımın genel işleyişi ve genel çıktısı incelendiğinden birçok hata tespit edilmeden kalır. Ayrıca sadece belli bir sayıda girdi ve çıktı incelendiği için birçok girdi ve çıktıda test edilmeden kalır.

Saydam Kutu testinde ise yazılım veya sistemin içyapısı bilinerek test edilir. Bundan dolayı test edecek kişinin yazılımın veya sistemin içyapısını bilmesi gerekir. Yazılımın içyapısındaki hatalar araştırılarak sistemdeki genel hataların düzeltilmesi amaçlanır.

Saydam Kutu testinde dinamik ve statik analizler yapılır. Oluşturulan birim testlerle bilgi akışı, kodlama ve veri kontrolü ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Kod içerisindeki yazılım hataları ve kodun çalıştırıldıktan sonraki çıktısı ayrıntısıyla analiz edilir. Kod içerisindeki her bir ifade ayrıca çalıştırılır. Kodun yan etkileri ve etkilediği sistemler araştırılır. Kod içerisindeki gereksiz veya ölü parçalar bulunarak ayıklanır. Testçi, yazılımcının kodunu destekleyerek sistemin veya yazılımın daha güçlü olmasını sağlar. Saydam Kutu testinin bu kadar faydasının yanı sıra bazı zararları da vardır. Yazılımı test eden kişi yazılımın ayrıntılarını bilmesi gerektiğinden maliyet artar. Yazılımın iç dinamikleriyle ilgilenildiğinden tüm resme bakma ve genel hataları görmek zorlaşır.

İşte bu noktada Gri kutu testi, kara kutu ve saydam kutu testinin dezavantajlarını manipüle ederek kendine özgü temelde kullandığımız test sistemini oluşturur. Gri kutu testi, yazılımın temel dinamiklerini ve işleyişini bilerek ona göre davranır. Gri kutu testinde sistem girdi ve çıktılarıyla analiz edilerek her bir kod parçacığının; performans, etkilediği  sistemler veya hataları tespit edilir.

Çarşamba, 13 Nisan 2011 07:45

Datawarehouse Sistemlerinde Test Aşamaları

Yazan&Gönderen Yusuf Arslan

Datawarehouse sistemlerinde  ETL yaşam döngüsünde test aşamasının önemi bir hayli fazladır.Yazılım hataları veya ETL döngüsünde oluşan bir hata bize katlanarak geliyor.

Bundan dolayı ETL aşamalarında bazı test metodlarının iyi bilinmesi ve bu aşamlardan güvenli bir şekilde geçilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Dünya da çeşitli test aşamaları vardır.Bunları kısaca gözden geçirelim;

1-Veri Bütünlüğü Testi :

Veri bütünlüğü, bir tabloda veri güncelleme, silme veya ekleme gibi işlemler
yapılırken diğer tablo ya da tablolardaki verilerin birbirleriyle uyum içinde olması, dolayısıyla veri tutarlılığının kaybolmamasının garanti altına alınması demektir.Tanımlanabilir ve Programsal veri bütünlüğü olarak ayırabiliriz.

ETL sürecimizde, gerekli tüm verilerin yüklendiğinden emin olmalıyız.Bozuk ,tutarsız verilerin girişi veya mevcut verilerin üzerinde değişiklik yaparken verilerin  bozulmasını engellemeliyiz.Source ve target karşılaştırılmaları yapılarak veri ambarında gereksiz veya fazla veriler veri bütünlüğünü bozacağını düşünerek testlerimizi yapmalıyız.Kaynak sistemlere veriler yüklenirken gerekli ilişkisel keylerin doğru olup olmadığını kontrol etmemiz ve modellememizin buna göre oluşup oluşmadığına bakmamız gerekir.

Yanlış, tutarsız ve çelişkili verilerle elde edilen bilgiler şirketleri yanlış alınan kararlara, risklere, yükselen maliyetlere, kaybolan müşterilere ve kaybedilen işlere maruz bırakmaktadır. Temiz, nitelikli ve bütünsel veriler karar vericilerin işleriyle ilgili daha doğru karar vermesine yardımcı olur ve potansiyel risklerden kurtarır.

2-Veri Dönüşümü  Testi:

Tüm veriler,iş kuralları ve/veya tasarım özelliklerine göre doğru bir dönüşüm uygulanması gerekmektedir.Bir çok veri dönüşüm algoritması vardır(logaritmik,karekökü,1/y..vb).Bu dönüşümlerin birçoğu embedded  olarak gelir ve bizim yapacağımız tek şey kullanılacak veri dönüşüm toolunun ayarlarıyla oynaktırJ Kendi mimarimize özgü veri dönüşüm algoritmaları yazmak istiyorsak bu konuda matematik ve algoritma bilgimizin hayli yüksek olması gerekmektedir.

Veri dönüşümünde null kayıtların veya istenmeyen formattaki dataların kullanımı gruplar arası verilerin yaygınlığını ve dağılımını olumsuz etkileyecektir.Test yaparken bunların target tablolarımıza nasıl gideceğini bilmeli ve source sistemimizden load aşamasında bu adımlara dikkat etmeliyiz.Yapılacak veya unutulacak küçük bir veri dönüşümü kaybı bizi olası bilgiyi bulmamızı engeller ve eksik istatistik oluşturmamıza neden olur.

3- Veri Kalitesi Testi :

Büyük kapasitelerde arşiv bilgisine sahip olan,koplex yapıya sahip çok sayıda müşteriye sahip olan olan şirketler için veri kalitesinin önemi büyüktür.Veri kalitesinin alt başlıkları ;Veri Doğrulama (Data Validation), Veri Madenciliği (Data Mining), Veri Temizleme (Data Cleansing), Veri Optimizasyonu (Data Optimization)  ve son olarak Kontrollerin  İzlenmesi/Takibi (Monitoring Controls) dir.Bunlar ayrı ayrı veya projeye göre birlikte de kullanılabilir.

Kurumların yapacakları planlama,pazarlama ve performans ölçümü gibi iş zekası aktivitelerini arttırmak için veri kalitesinin önemi hayli büyüktür.Çok boyutlu analizler yapılarak sorunlu kısımlarda iyi bir data cleaning yapılması gerekmektedir.Bunun ETL sürecine dahil edilip edilmemesi gerektiği  tamamen o anlık iş tanımına göre olabiliyor.O anlık datanın kalitesi arttırılabilip sonuca odaklı çözümde geliştirilebilir fakat bu aktivitelerin seviyesi bi hayli düşük olacaktır.Bu yüzden Veri kalitesi testi bizim normal sürecimizde olması gereken bir case olarak düşünüp buna göre testlerimizi oluşturmalıyız.

4- Performans ve Ölçeklenebilirlik Testi:

Ölçeklenebilirlik işlerimizde zaman kazandıran en önemli etkenlerden biridir.Bu performansı olumlu veya olumsuz yönden etkileyecektir.Veri miktarı veya kullanıcı sayısı arttıkça uygulamalar daha karmaşık hale gelir.Bu yüzden kullanılabilirlik ve güvenlik hassasiyeti artar.İşte bu noktada  performans ve ölçeklenebilirliğin faydalarını görmeye başlarız.Sistemimizdeki dataların aktarımı,kalitesinin arttırılması,dönüşümlerinin yapılması ne kadar önemliyse performansı ve ölçeklenebilirliği o derecede önemlidir.Ölçekleyemediğimiz datanın önemi yoktur!  Ve ölçekleyemediğimiz datanın performansınıda bilemeyiz.Bundan dolayı yazılan bir kodun veya çalıştığımız sistemin performans testlerinin büyük bir titizlikle yapılması gerekmektedir.Datanın az olduğu durumlar da performansı iyi gibi gözüken sistemler,ilerde bizi çok zorlayabilir.

5- Entegrasyon Testi :

İşletim sistemi, dosya sistemi, birimler arasındaki arayüz işlemleri ve donanım gibi değişik parçalar arasındaki etkileşimi test eder.Bu evrede Sistem için gerekli test araçları testerlar tarafından oluşturulur.Test tanımlarının dökümantasyonlarının sürece uygunluğu kontrol edilir.

6- Kullanıcı Kabul Testleri :

Kullanıcıların mevcut beklentilerini karşılamalıdır.Sistemin bir bölümüne veya tamamına güven tesis edilmelidir.Defect tespit edilmesi kabul testinin asıl ana amacı değildir.Burada sistemin sürüm ve kullanım için hazır olduğunun değerlendirilmesini bekleriz.Aynı zamanda sistem yöneticileri tarafından sistem kabulu olmalıdır.Bu kabuller için yedekleme,geri yükleme,bakım,periyodik kontroller,sözleşme..vb konularında mutabık kalınmak zorundayız

7- Regresyon Testi :

Sistemde yapılan değişikliklerin bozulmalara neden olup olmadığı test edilir.Bunun için sistemin altyapısının herzaman hazır olması gerekmektedir. Örneğin Test öncesi gerekli bilgi bankası silinerek, test için gerekli veriler tekrar yüklenebilir.

Pazartesi, 11 Nisan 2011 19:43

Veri Madenciliği Gelişim Süreci ve Teknikleri

Yazan&Gönderen Yusuf Arslan

Veri Madenciliği Nedir

Veri madenciliği en basit şekilde büyük miktarda veri içerisinden gelecekle ilgili tahmin yapmamızı sağlayacak modellerin veya bağlantıların oluşturulmasıdır.

Bu bağlantılar oluştuktan sonra aradığımız veriler mevcutsa bu verilerden çıkarabileceğimiz sonuçları anlamak için kullanırız.Örneğin ;

Riski az olan tüm kredi kartı başvurularını bul(sınıflandırma)

Harcama alışkanlığı benzer olan kredi kartı sahiplerini bul(demetleme)

DVD birlikte sıkça satın alınan ürünü bul (ilişkilendirme kuralları)

Belli bir ürünü alan insanların ortak özellikleri nelerdir ?

Müşterinin bundan sonra isteyeceği ürünler neler olabilir ?

Hangi müşterilermiz sadık hangisi hangi durumlarda uçup gidiyor ?

..vb bir çok sonuç odaklı sorularımıza cevap bulabiliriz

Ham veriden  bu bilgilere ulaşmanın bir çok yolu var.Gerekli olan bilgiye ulaşmada ilk önce, uygulama alanımızı doğru belirlememiz gerekiyor.Bu uygulama alanının amacına uygun veri kümesi oluşturmalı ve veriyi ayıklama ve önişlemlerden geçirmeliyiz.Sistemimizde kullanacağımız yapıya göre verilerin dönüşümünü ve azaltılmasını gerçekleştirebiliriz.Veri dönüşümünde gerekli boyutları seçebilir boyutlar arası ilişkileri belirleyebilir veya boyutu azaltabiliriz. Bu aşamadan sonra gerekli olacak olan veri madenciliği tekniklerinden birtanesi seçebiliriz. Şimdi bu teknikleri inceleyelim

1- Classification:

En popüler veri madenciliği görevlerinden biridir.Yeni bir nesnenin niteliklerini inceleme ve bu nesneyi önceden tanımlanmış bir sınıfa atamaktatır.Burada önemli olan bir sınıfın özelliklerinin önceden net bir şekilde belirtilmiş olması gerektiğidir. Bir malın özellikleriyle müşteri özelliklerini eşleştirebiliriz.Böylece bir müşteri için ideal ürün veya bir ürün için ideal müşteri profili çıkarılabilir.

“Genç kadınlar küçük araba satın alır, yaşlı, zengin erkekler büyük, lüks araba satın alır.” Sınıflama tekniğine örnek olarak verebiliriz

2-Clustering

Belli bir grubun kümelenmesi şeklinde  düşünebiliriz.Belli bir yapı içindeki geçen terimlere-datalara-özelliklere..vb göre gruplar oluşur.Bu gruplar da en çok geçen datalardan yararlanılarak bir benzerlik ölçütü geliştirilir ve buna göre demetleme yapılır.Örneğin genç –orta ve yaşlı erkeklerin aldığı kontor  miktarı ayrı ayrı cluster oluşturmaktadır.

Bir cluster algoritması sayısız döngü kullanıp model yakınsayınca durarak modeli oluşturur.Yani oluşan segmentlerin sınırları stabil hale gelir. Mevcut halde bir çok clustering algoritması ve yapısı vardır.Örneğin Hierarchical clustering, Partitional clustering,, Spectral clustering..vb Bunlar kendi içinlerinde k-means,fuzzy-c-means ,QT algoritması..vb algoritmaları kullanır.Bunları ilerleyen günlerde belki açıklayabiliriz ama şuan için böyle çeşitlerinin olduğu bilgisi yeterli olacaktır.

3-Association

Popüler veri madenciliği görevlerinden biridir.Bir nesnenin varlığı ile diğer bir nesnenin varlığı arasında tahmin yürütülerek ilişki kurulur.Örneğin bir markette,çocuk bezi alan birisinin hemen hemen herzaman süt aldığı testpit edildikten sonra  market sahibi çocuk bezi ve süt raflarının arasındaki mesafeyi kısaltabilir.Böylece müşteriye unutulan birşeyin hatırlatılması dolayısıyla kazanç sağlanmış olur.Bunun örneklerini günlük hayatımızda bir hayli görüyoruz.


 

4-Regsession  

Amaç bir ya da daha çok değişkenin başka değişkenler cinsinden tahmin edilmesini olanaklı kılan ilişkiler bulmaktır.Örneğin bilgisayar mühendisi olan 40 yaşını aşmamış evi ve arabası olan yakışıklı erkeklerJ bir regsessiondur.

 

5-Forecasting 

Adından da anlaşılacağı gibi bizlere tahminler sunan veri ambarı tekniğidir.Örneğin 5 sene sonra barajlardaki doluluk oranları ne olacak ? gençler en çok hangi meslekleri seçecek? X şirketinin 2012 kar marjı ne olacak? Bu tip sorulara cevap bulan bir yapıdır.Burada ki en büyük yardımcımız zaman ve datanın geçmiş yıllarda zamanın içindeki dağılımıdır. 

  

Veri Madenciliğinin Gelişim Süreci

Veri madenciliğinin kökeni hiç  şüphesiz ilk sayısal bilgisayar olan ENIAC (Electrical  Numerical  Integrator  And  Calculator)’a kadar dayanmaktadır. 1946 yılında geliştirilen ve bugün kullandığımız kişisel bilgisayarların atası olan ENIAC, ABD’li bilimadamları John Mauchly ve J. Presper Eckert tarafından, II. Dünya Savaşı  sırasında ABD ordusu için geliştirildi. 30 tonluk ağırlığıyla 170 m2lik bir alanı kaplayan bu “ilk” bilgisayarın 60 sene içerisinde geçirmiş olduğu evrimin nihai boyutlarını şu anda masa üstünüzdeki bilgisayara bakarak anlamanız mümkündür.

Bu evrim tabii ki belli bir süreç ve  şartlar altında gerçekleşti. Donanımsal olarak hazırlanan ilgisayarların, yazılımlar vasıtasıyla hayat bulması ve kullanıcılara ulaştırılması, bilgisayar evrim döngüsünün anahtarıdır. Bilgisayar ve yazılım uzmanlarının geliştirdikleri ürünler, kullanıcıların istekleri doğrultusunda zamanla  şekillenerek bugünkü halini almış durumdadır. Döngü, donanımın geliştirilmesinin ardından yazılımın bu donanıma entegre edilerek kullanıcıya ulaştırılmasıyla başlar. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda yazılımda bulunan eksiklikleri belirler. Yazılım uzmanları bu eksiklikleri göz önünde bulundurarak yeni yazılımlar geliştirirler. Bu yazılımların çalışabilmesi için gerekli donanım güncellenmesinin yapılması için donanım uzmanları uyarılır. Güncellenen bilgisayarlar tekrar kullanıcılara ulaştırılır ve döngü bu şekilde devam eder. Dikkat edilirse döngünün anahtar elemanı kullanıcıdır. Kullancıların ihtiyaçları, isteklerini belirler. Dolayısıyla bu istekler mevzu bahis sektörü doğrudan etkiler ve gelişmenin kapıları açılır.

Bilgisayarların efektif kullanımı verilerin depolanması ile başlamaktadır. İlk haliyle karmaşık esaplamaları yapmaya yönelik geliştirlen bilgisayarlar, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda veri depolama işlemleri için de kullanılmaya başlandı. Bu sayede veri tabanları ortaya çıktı. Veri tabanlarının genişleme trendi içinde olması donanımsal olarak bu verilerin tutulacakları ortamların da genişlemesini gerektirdi. Veri ambarı kavramının ortaya çıkışı bu dönemlere rastlamaktadır. Kaybedilmek istemeyen veriler, bir ambar misali  fiziksel sürücülerde tekrar kullanılmak üzeresaklanmaktaydı. Gittikçe büyüyen veri tabanlarının organizasyonu, düzenlenmesi ve yönetimi de buna paralel olarak güç bir hal almaya başladı. Bu safhada veri modelleme kavramı ortaya çıktı.

İlk olarak basit veri modelleri olan Hiyerarşik ve  Şebeke veri modelleri geliştirildi. Hiyerarşik veri modelleri, ağaç yapısına sahip, temelinde bir kök olan ve bu kök vasıtasıyla üstünde her daim bir, altında ise n sayıda düğüm bulunan veri modelleriydi.  Şebeke veri modelleri ise kayıt tipi ve bağlantıların olduğu, kayıt tiplerinin varlık, bağlantılarınsa ilişki tiplerini belirlediği bir veri modeliydi.  Şebeke veri modelinde herhangi bir eleman bir diğeri ile ilişki içerisine girebiliyordu. Ancak çoklu ilişki kurmak söz konusu değildi. Hiyerarşik veri modellerinde ise bu daha da kısıtlıydı. Dolayısıyla kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadılar. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Geliştirilmiş Veri Modelleri geliştirildi. Bunlar Varlık – İlişki, İlişkisel ve Nesne – Yönelimli veri modelleri olarak bilinmektedirler. Günümüzde en sık kullanılanı İlişkisel veri modelidir. Nesne – Yönelimli veri modelleri ise hala gelişim süreci içerisindedir.

İhtiyaçlar doğrultusunda şekillenen veri tabanları ve veri modelleme çeşitleri  hızla yaygınlaşırken, donanımlar da bu sürece ayak uydurdular. Günümüzde milyarlarca bit veriyi ufacık belleklerde tutmak mümkün hale gelmiştir.  İhtiyaçlar her ne kadar teknolojiyi ciddi anlamda  şekillendirse de yanında sorunları daim olarak getirmektedir. Verileri saklanması, düzenlenmesi, organize edilmesi her ne kadar bir sorun gibi görünmese de bu kadar çok veri ile istenilen sonuca ulaşmak başlı başına bir sorun halini almıştır.

Veri madenciliği, kavramsal olarak 1960lı  yıllarda, bilgisayaların veri analiz problemlerini çözmek için kullanılmaya başlamasıyla ortaya çıktı. O dönemlerde, bilgisayar yardımıyla, yeterince uzun bir tarama yapıldığında, istenilen verilere ulaşmanın mümkün olacağı gerçeği kabullenildi. Bu işleme veri madenciliği yerine önceleri veri taraması (data dredging), veri yakalanması (data fishing) gibi isimler verildi

1990lı  yıllara gelindiğinde veri madenciliği ismi, bilgisayar mühendisleri tarafından ortaya atıldı. Bu camianın amacı, geleneksel istatistiksel yöntemler yerine, veri analizinin algoritmik bilgisayar modülleri tarafından değerlendirmesini vurgulamaktı. Bu noktadan sonra bilimadamları veri madenciliğine çeşitli yaklaşımlar getirmeye başladılar. Bu yaklaşımların kökeninde istatistik, makine öğrenimi (machine learning), veritabanları, otomasyon, pazarlama, araştırma gibi disiplinler ve kavramlar yatmaktaydı.

İstatistik, süre gelen zaman içerisinde verilerin değerlendirilmesi ve analizleri konusunda hizmet veren bir yöntemler topluluğuydu. Bilgisayarların veri analizi için kullanılmaya başlamasıyla istatistiksel çalışmalar hız kazandı. Hatta bilgisayarın varlığı daha önce yapılması mümkün olmayan istatistiksel araştırmaları mümkün kıldı. 1990lardan sonra istatistik, veri madenciliği ile ortak bir platforma taşındı. Verinin, yığınlar içerisinden çekip çıkarılması ve analizinin yapılarak kullanıma hazırlanması sürecinde veri madenciliği ve istatistik sıkı bir çalışma birlikteliği içine girmiş bulundular.Bunun yanısıra veri madenciliği, veri tabanları ve makine öğrenimi disipliniyle birlikte yol aldı. Günümüzdeki Yapay Zeka çalışmalarının temelini oluşturan makine öğrenimi kavramı, bilgisayarların bazı  işlemlerden çıkarsamalar yaparak yeni işlemler üretmesidir. Önceleri makineler, insan öğrenimine benzer bir yapıda inşa edilmeye çalışıldı.

Ancak 1980lerden sonra bu konuda yaklaşım değişti ve makineler daha spesifik konularda kestirim algoritmaları üretmeye yönelik inşa edildi. Bu durum ister istemez uygulamalı istatistik ile makine öğrenim kavramlarını, veri madenciliği altında bir araya getirdi.

Kaynaklar;

Rud, O.P., Data Mining Cookbook, Wiley Pub., 2001

Smyth, P., Data Mining Data Analysis on a Grand Scale, UC, 2000

Sertacogut.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/sertac_ogut_-_veri_madenciligi_kavrami_ve_gelisim_sureci.pdf


Perşembe, 27 Ocak 2011 12:11

OBI Dashboard Tablarını Çoklu Satırda Görüntüleme

Yazan&Gönderen Tolga Kınış

Oracle BI da dashboardumuza sayfa ekledikçe, bu sayfalar yanyana dizilerek sayfa dışına taşar.Bir dashboard da olması gereken en önemli özelliklerden biri tek bir sayfada görülebiliyor olmasıdır. Dashboard dizaynında font büyüklüğünün bile öneminden bahsediliyorken böyle bir ihtiyaç gözardı edilemez. OBI’da aşağıdaki gibi tek satırda görülen tabların;

Çarşamba, 26 Ocak 2011 20:05

OBI 10g'de Secure Socket Layer (SSL)

Yazan&Gönderen Tolga Kınış

SSL (Secure Socket Layer) protokolü, internet üzerinden şifrelenmiş güvenli veri iletişimi sağlar. https:// ile başlayan bütün sitelerde SSL kullanılmıştır. Günümüzde E-Mail gönderiminde, FTP transferinde özellikle de banka ve alışveriş sitelerinde güvenlik amacıyla kullanılmaktadır. Web Tarayıcınızın herhangi bir yerinde gördüğünüz altın renkli asmakilit resmi SSL güvencesinde olduğunuzun işaretidir. Bu kilit resmine çift tıklayıp SSL sertifikasının kimden alındığı, geçerlilik süresi gibi bilgileri görebilirsiniz.

Sayfa 1 / 4