Home / MAKALELER / Veri Tabanı / Veritabanını Archive Log Mode’a alma (Single node)

Veritabanını Archive Log Mode’a alma (Single node)

Veritabanını Archive Log Mode’a alma

Öncelikle  veritabanına bağlanıp ve Archive Log mode’da olup olmadığını kontrol ediyoruz.
-bash-3.00$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Thu Apr 8 12:02:52 2010
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 – Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
SQL> select log_mode from v$database;
LOG_MODE
————
NOARCHIVELOG
SQL>
Veritabanımızın archive mode’da  olmadığını görüyoruz.
Archive mode’a almak için önce Oracle istance’ını kapatıyoruz.
SQL> shutdown immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
Ardından oracle instance başlatıp varitabanını mount ediyoruz.
SQL> startup mount
ORACLE instance started.
Total System Global Area  849530880 bytes
Fixed Size                  1339824 bytes
Variable Size             511708752 bytes
Database Buffers          331350016 bytes
Redo Buffers                5132288 bytes
Database mounted.
SQL>
Aşağıdaki komut ile  veritabanımızı archivelog moda geçiriyoruz.
Ardından alter database open diyerek veritabanını açıyoruz.
SQL> alter database archivelog;
Database altered.
SQL> alter database open;
 Database altered.
Archive moda geçtiğimizi görmek için aşağıdaki komutu vermemiz yeterlidir.
SQL> select log_mode from v$database;
LOG_MODE
————
ARCHIVELOG
Archive log list komutunu kullanarak  da  daha detaylı bilgi sahibi olabiliriz.
SQL> archive log list
Database log mode Archive Mode
Automatic archival             Enabled
Archive destination            /u01/app/oradata/archivelog
Oldest online log sequence     25
Next  log sequence  to  archive 27
Current  log sequence           27
SQL>
Oracle veritabanı Archive Log Mode’dan çıkarma
Veritabanı Archive Log Mode’dan çıkarmak için yukarda yaptığımız adımlardan  farklı olarak
‘alter database noarchivelog’  komutunu veriyoruz.Diğer adımlar da herhangi bir fark yoktur.
SQL> shutdown immediate
SQL> startup mount;
SQL> alter database noarchivelog;
SQL> alter database open;
SQL> archive log list;
SQL> select name, log_mode from v$database;
İyi çalışmalar…

About Yunus Emre Kilinc

Mersin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Ankara'da yaşamaya başladım. Şu anda Fatih Üniversitesinde İşletme yüksek Lisansı(MBA) na devam etmekteyim. 2010 yılında Oracle DBA eğitimi aldım. OCA 11gR2 sertifikasına sahibim. 2009 yılından beri Türk Telekom A.Ş de xDSL teknolojileri alanında çalışmaktayım. Oracle veritabanı yönetimi konularında kendimi geliştirmeye çalışmaktayım. İlgilendiğim ve kullandığım teknolojiler : Oracle SQL , PL/SQL Oracle 11g , Oracle 10g , UNIX (Sun Solaris), UNIX (HP-UX) ,OSI Model , IP ,DSL ,Unix Shell Scripting

İlginizi Çekebilir

SQL Server ile Veri Şifreleme

Bilgi teknolojilerinde verinin güvenliği çok kritik bir öneme sahiptir. Önemli verileri korumak için ekstra bir …

Bir Cevap Yazın