Home / MAKALELER / Veri Tabanı / USER TANIMLAMA (USER PRIVILEGES)

USER TANIMLAMA (USER PRIVILEGES)

Genel Olarak User İle İlgili İşlemler(Creating A User, Assign Password, Grant To Users)

 

 

Merhaba,

 

Database de bir User oluşturmak için CREATE USER ifadesi kullanılır. Örnek olarak:

CREATE USER user_name IDENTIFIED BY password
[DEFAULT TABLESPACE default_tablespace] [TEMPORARY TABLESPACE temp_tablespace];

Tablespace; obje’leri ayırmak için kullanılır. Default da bırakırsak tablespace olarak ‘System tablespace’ kullanılır.

 

 

Password atama:

SQL> CREATE USER test1 IDENTIFIED BY password;

User created.

SQL>
SQL> DROP USER test1;

User dropped.

 

 

Yetki Tanımlama:

create user test2
identified by test2
/
grant create session, resource
to test2;
/
alter user test2
identified by oracle;  — password değiştirmek için..
alter user test2
default tablespace users
temporary tablespace temp;

— Session: tanımladığımız user ile yeni bir session açmamızı sağlar.

— Resource: Tüm TableSpace leri kullanmamızı sağlar.

 

 

Tablespace’lere kota verme:

create user test3

identified by test3;

/

grant create session, resource

to test3;

/

alter user test3

identified by oracle;

alter user test3 quota 0M on system;

Not: select * from dba_tablespaces; — ifadesiyle Tablespace’lere bakabiliriz.

GRANT CREATE SESSION,

CREATE TABLE,

CREATE PROCEDURE,

CREATE SEQUENCE,

CREATE VIEW,

CREATE TRIGGER,

CREATE SYNONYM,

CREATE MATERIALIZED VIEW,

QUERY REWRITE,

CREATE ANY DIRECTORY,

CREATE TYPE,

DBA

TO test2;

test2 User’ı için tüm yetkiler tanımlanmış oldu.

 

Son olarak:

drop user test1 cascade;

drop user test2 cascade;

drop user test3 cascade;

 

teşekkürler.

About Mustafa Aksoy

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. DWH/ETL ve Microstrategy Developer olarak çalışma hayatıma devam etmekteyim. İlgi alanlarım ve bildiğim teknolojiler; PL/SQL, ODI, ETL Circle, Data Guard,Reporting,Microstrategy ve Talend(ETL Tool)

İlginizi Çekebilir

SQL Server ile Veri Şifreleme

Bilgi teknolojilerinde verinin güvenliği çok kritik bir öneme sahiptir. Önemli verileri korumak için ekstra bir …

Bir Cevap Yazın