Home / MAKALELER / Veri Tabanı / Oracle Veri Tipleri

Oracle Veri Tipleri

Oracle veri Tipleri

Veri saklamak için veritabanında bir tablo oluşturulduğu zaman tabloda her bir sütun için bir veri tipi tanımlanmişdır.Bir cok veri tipi mövcutdur.Bunları şöyle sıralayabiliriz;

 

Katagori Veri Tipleri
Karakter CHAR,VARCHAR2…
Sayisal NUMBER
Long ve raw LONG,LONG RAW,RAW
Tarih ve zaman DATE,TIMESTAMP,INTERVAL YEAR TO MOUNTH,INTERVAL VAL DAY SECOND…
Buyuk nesneler CLOB,NCLOB,BFILE…
Row id ROWID,UROWID

 

 

CHAR:Veritabanı belirtilen büyüklük degerinin tamamen doldurulmasını sağlar.Büyüklügü en küçük 1 byte ve en büyük 2000 bytedır.1 byte’I 1 karakter olarak düşünmekdedir.Yani veritabanına char(10) yazdıgımızda veri tabanında ne olursa olsun 10 bytelık yer ayıracakdır.Siz oraya 1 karakter girseniz bile o yine 10 bytelık yer kaplıyacakdır.

VARCHAR2:Mutlaka büyüklük degeri belirtilmelidir ve yazı karakter kadar veritabanında yer kaplar.Büyüklügü en küçük 1 byte ve en büyük 4000 bytedır.Char veritipi ile Varchar2 veritipi arasındaki önemli bir farklılıkda karşılaştırma işlemleri ile ilgilidir.Char veritipinde verinin sonuna eklenen bosluk karakteri ihmal ederken,varchar2 veritipinde dikkate alınır.

ÖRNEK:

  • Char veritipi: ‘ENSAR’=’ENSAR  ’
  • Varchar2 veritipi:’ENSAR’<’ENSAR  ’

 

NUMBER: Sayıları tam kısım ve ondalıklı kısım olarak saklamaktadır.Tam kısmıı 1-38 rakam ve ondalıklı kısmı -87 ile 127 sayıları arasında olabilir.

Tam ve Ondalikli Sayı Örnekleri

 

DEGER VERITIPI ALINANDEGER ACIKLAMA
123,2564 Number 123,2546 Tam ve ondalık kısım belirtilmedigi için max deger alındı.
1234,9876 Number(6,2) 1234,99 ondalık kısım 2 ve sayı yuvarlandı.
1234,9876 Number(6) 12345 Ondalık kısım tam kısma yuvarlandı.
123456,1 Number(6) 123456 ondalık kısım yuvarlandı.
12345,345 Number(5,-2) 12300 Negative ondalık kısım virgülün soluna   yuvarlandı.
1234567 Number(5,-2) 1234600 Yuvarlama yapıldı.
123456789 Number(5,-4) 123460000 Ondalık kısma göre yuvarlandı.
12345,58 Number(*,1) 12345,6 * Max değer ifade eder.tam kısım 38 rakam olabilir.

 

DATE:Veri tipi tarihi ve zaman bilgileri tutmak için kullanılır. Sayısal yada karakter degerleri to_date fonksiyonu ile degiştirilir.

Sysdate fonksiyonu bize bulunan anın tarih ve zaman degerini verir.

  •     Select sysdate from dual;

 

Date  veri tipine ait bir veriyi istediğimiz format da alabilmek için to_char fonksiyonu ile birlik de bir takim maskeler kullanılmaktadır.Bunlardan bazıları şunlardır;

AM AM veya PM yazar
CC Yüzyıl degeri
D Sayısal olarak haftanın günü (1-7)
DAY Günün açik yazılışı (pazar)
DD Sayısal olarak ayın günü(1-31)
DDD Sayısal olarak yılın günü
DY Günün kısa yazılışı (paz)
HH 12lik formatda günün saati
HH24 24lik formatda günün saati
MI Saat içindeki dakika (1-59)
MM İki rakamlı ay (01)
MON Ayın kısa yazılışı (haz)
MONTH Ayın uzun yazılışı (haziran)
PM AM ve PM yazar
SS Dakika içindeki saniye (1-59)
SSSS Günün içindeki saniye (gecen gece yarısından itibaren gecen saniye)
W Ayın haftası

About Ensar Erdogan

Ankara Polatlı'da doğdum.İlk ve Orta eğitimimi Ankara da tamamladık dan sonra,Üniversite eğitimime Azerbaycan da devam etme kararı verdim.Azerbaycan Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezunum.Yazılım kurslarına giderek bilgisayar dünyasıyla tanışmış oldum.Kurslarda ilk olarak C VE C++ eğitimi aldım,daha sonra uzun bir dönem Java dünyasıyla da tanışmış oldum.Bilgisayar dünyasının bir diğer vazgeçilmezi olan Oracle veritabanıyla tanıştım,çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirmeye çalıştım.Oracle adına SQL ,Oracle database 11g certification associate (OCA) ve Oracle database 11g certified Professional(OCP) sertifikasına sahibim.Oratech Teknoloji Sistemlerinde Oracle DBA olarak çalişmaktayım.

İlginizi Çekebilir

SQL Server ile Veri Şifreleme

Bilgi teknolojilerinde verinin güvenliği çok kritik bir öneme sahiptir. Önemli verileri korumak için ekstra bir …

Bir Cevap Yazın