Yanıtla: Üç Katman ve RDP

Ana sayfa Forumlar İş Zekası Üç Katman ve RDP Yanıtla: Üç Katman ve RDP

#4146

handeesin
Yönetici

RDP (Depo), 3 katmana ayrılmıştır.
Fiziksel Katman: Fiziksel katman Oracle BI Server sorguları gönderir veri kaynaklarını tanımlar. Aynı zamanda, birden fazla veri kaynağı sorgusu işlemek için kullanılan fiziksel veri tabanları ve diğer veri kaynakları arasındaki ilişkileri tanımlar.
İş Modeli ve Haritalama Katman: Oracle BI depo İş Modeli ve Haritalama (BMM) tabakası verilerinin iş veya mantıksal-modeli tanımlar, iş modeli ve Fiziksel katman şemalar arasındaki eşlemeyi belirtir. İş modelleri her zaman boyutsaldır, fiziksel katmandaki nesnelerin aksine, veri kaynaklarının organizasyonunu yansıtır. BMM katmanı bir veya daha fazla iş modeli içerebilir. Her iş modeli mantıksal tablolar, sütunlar ve birleştirmeler içerir.
Sunum Katmanı : Kullanıcılara bir iş modeli özelleştirilmiş bir görünümünü sunmak için bir yol sağlar. Yalnızca kullanıcılara anlamlı olan verileri gösterir. Burada, verileri kullanıcıların verilere ilişkin düşünme biçimiyle hizalanacak şekilde düzenleyebiliriz.