Home / MAKALELER / Veri Tabanı / 11gR2 RAC enable archivelog

11gR2 RAC enable archivelog

Cluster veritabanını archivelog moda alma…

 

Veritabanının archivelog mod  durumunu aşağıdaki şekillerde kontrol edebiliriz.

 

-bash-3.00$ sqlplus / as sysdba

SQL> select log_mode from v$database;

LOG_MODE

————

NOARCHIVELOG

 

SQL> archive log list
Database log mode No Archive Mode
Automatic archival Disabled
Archive destination USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST
Oldest online log sequence 161
Current log sequence 162

 

Gördüğümüz kadarıyla veritabanımızda archive mod disable durumda.

ilk olrak archivelogların yazılacağı yeri ve boyutunu  set ediyoruz .

 

SQL> alter system set db_recovery_file_dest=’+DATA’ sid=’*’;

System altered.

 

SQL> alter system set db_recovery_file_dest_size=10G scope=both sid=’*’ ;

System altered.

 

SQL> column Name format a17
SQL> SELECT Name,
2 (SPACE_LIMIT / 1024 / 1024 / 1024) Space_Limit_GB,
3 SPACE_USED / 1024 / 1024 / 1024 Space_Used_GB,
4 SPACE_RECLAIMABLE,
5 NUMBER_OF_FILES
6 FROM V$RECOVERY_FILE_DEST;

 

NAME       SPACE_LIMIT_GB SPACE_USED_GB SPACE_RECLAIMABLE NUMBER_OF_FILES
——–        ————–            ————-           —————–              —————
+DATA            10                     .236328125           0                                  6

 

SQL> show parameter DB_RECOVERY_FILE_DEST;

 

NAME                                    TYPE        VALUE

———————————— ———–  ——————————

db_recovery_file_dest                string       +DATA

db_recovery_file_dest_size         big integer  10G

 

SQL> alter system set log_archive_dest_1=’LOCATION=USE-DB_RECOVERY_FILE_DEST’;

System altered.

 

SQL> select DEST_NAME,DESTINATION from v$archive_dest;

 

Parametreleri set ettikten sonra veritabanının  archivelog mode’a alınmasına başlıyoruz.

 

1 – Node’lardan birine login olup cluster_database parametresini FALSE olarak set ediyoruz.

 

SQL> alter system set cluster_database=false scope=spfile sid=’TEST1′;
System altered.
SQL> exit

 

2 -Veritabanını  stop ediyoruz

 

 

-bash-3.00$ srvctl stop database -d test

 

3- Login olduğumuz node’da databese’i mount ediyoruz.

 

-bash-3.00$ sqlplus / as sysdba

SQL> startup mount;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 3374866432 bytes
Fixed Size 2152768 bytes
Variable Size 2181039808 bytes
Database Buffers 1174405120 bytes
Redo Buffers 17268736 bytes
Database mounted.

 

4- Arcihivelog modu enable ediyoruz.

 

SQL> alter database archivelog;
Database altered.

 

5- False olarak set ettiğimiz cluster_database parametresini tekrar TRUE olarak set ediyoruz.

 

SQL> alter system set cluster_database=true scope=spfile sid=’TEST1′;
System altered.

 

6- Login olduğumuz node’da oracle instance’ı shutdown ediyoruz.

 

SQL> shutdown immediate;
ORA-01109: database not open

Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> exit

 

7- Veritabanını  start ediyoruz
-bash-3.00$ srvctl start database -d test

 

8- Local instance’a login olup Archive Log Mode ‘un enable olduğunu doğrulumak için kotrol ediyoruz.

-bash-3.00$ sqlplus / as sysdba
SQL> archive log list;
Database log mode Archive Mode
Automatic archival Enabled
Archive destination USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST
Oldest online log sequence 161
Next log sequence to archive 162
Current log sequence 162
SQL>

About Yunus Emre Kilinc

Mersin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Ankara'da yaşamaya başladım. Şu anda Fatih Üniversitesinde İşletme yüksek Lisansı(MBA) na devam etmekteyim. 2010 yılında Oracle DBA eğitimi aldım. OCA 11gR2 sertifikasına sahibim. 2009 yılından beri Türk Telekom A.Ş de xDSL teknolojileri alanında çalışmaktayım. Oracle veritabanı yönetimi konularında kendimi geliştirmeye çalışmaktayım. İlgilendiğim ve kullandığım teknolojiler : Oracle SQL , PL/SQL Oracle 11g , Oracle 10g , UNIX (Sun Solaris), UNIX (HP-UX) ,OSI Model , IP ,DSL ,Unix Shell Scripting

İlginizi Çekebilir

SQL Server ile Veri Şifreleme

Bilgi teknolojilerinde verinin güvenliği çok kritik bir öneme sahiptir. Önemli verileri korumak için ekstra bir …

Bir Cevap Yazın